Fedme på fremmarsj

Folkehelserapporten slår fast at én av fire voksne har fedme. Normalvektige er nå i mindretall.

Publisert

Med nye oppdaterte tall fra helseundersøkelser i Nord-Trøndelag og Tromsø kan man slå fast at de fleste menn og kvinner har overvekt eller fedme, ifølge fhi.no.

Urovekkende

- Vi ser en urovekkende utvikling både blant unge voksne og voksne. Spesielt gjelder dette funnet av at én av fire voksne har fedme, sier overlege Haakon E. Meyer ved Folkehelseinstituttet.

Undersøkelsen viser at 25 prosent av menn har fedme, mens tilsvarende tall for kvinner er 21.

Med fedme menes en kroppsmasseindeks på 30 eller over, og det er først og fremst fedme som er forbundet med økt helserisiko, ifølge Folkehelseinstituttet.

Risikofaktorer

Blant risikoene forbundet med fedme er sykdommer som hjerteinfarkt, diabetes type 2 og enkelte kreftsykdommer. Fedme kan også føre til økt slitasje på hofter og knær.

Meyer understreker samtidig at det er et sammensatt bilde.

- Hyppigheten av hjerte- og karsykdommer har gått ned selv om gjennomsnittsvekten har gått opp. En av årsakene til dette kan være at vi samtidig har hatt en gunstig utvikling når det gjelder fettkvaliteten i kostholdet, nedgang i blodtrykket og at færre røyker. Vi må huske at overvekt og fedme er en av flere risikofaktorer for sykdom, sier Meyer.

Les mer her.

Powered by Labrador CMS