Fra Tidsskriftet

Bernt Mikal Marø trener tøft når han er på Movon i Sandnes.
Bernt Mikal Marø trener tøft når han er på Movon i Sandnes.

-Lett å gå i fella å gi råd til sykelig overvektige

Fysioterapeuter som jobber med sykelig overvektige bør være tilbakeholdne med å gi råd uoppfordret, men heller spørre pasienten hva de trenger. Det mener spesialfysioterapeut Maria Grytvik Hartvedt ved Bodø Frisklivssentral.

Publisert

Ved Bodø Frisklivssentral har de nylig avsluttet et eget prosjekt for sykelig overvektige og et stort flertall av dem som bruker tjenesten sliter med fedme.

-Vår frisklivsresept varer i ett år og inneholder oppstartsamtale, oppfølgingssamtaler hver tredje måned samt mulighet for å være med i inntil to gruppetreninger i uken med fokus på styrke og kondisjon, sier Hartvedt.

De har også temamøter én gang hver måned og egne prøvetimer, hvor deltakerne kan teste nye og for dem ukjente aktiviteter.

Maria Grytvik Hartvedt.
Maria Grytvik Hartvedt.

Ved oppstart gjennomfører deltakerne en gå-test på mølle, hvor de måler pulsen. I tillegg benytter de det såkalte Coop/Wonka systemet for subjektiv måling av helse. Men fokus på veiing og telling av kalorier har de ikke.

-Det er noen som ønsker å veie seg, og det får de selvsagt anledning til. Men det er ikke fokus hos oss. Tvert imot. Jeg er enig med Rugseth, som helsepersonell må vi tenke annerledes skal vi lykkes med denne pasientgruppen, sier Hartvedt.

Hun mener hun og pasienten har langt større nytte av at hun stiller spørsmålet hvorfor vil pasienten ned i vekt? Er det for å få bedre kapasitet til å gjennomføre hverdagsaktiviteter, få energi til hobbyer, delta på aktiviteter med barnebarn, være til stede for familie, være mer sosial, komme tilbake etter sykemelding eller få mindre smerter?

-Når vi får frem de gode grunnene blir tallet på vekta av mindre betydning. Da er det også lettere å motivere seg til å gjennomføre det som skal til for å oppnå de gevinstene du ønsker. Da får de troen på at de kan gjennomføre og mestre endringene, sier Hartvedt.

Selv tar hun som utgangspunkt at møtet mellom henne og den overvektige er et møte mellom to eksperter. Hun er ekspert på faget, pasienten på sitt eget liv.

-De aller fleste overvektige har god kunnskap om kosthold og trening. De vet hva som er sunt og hva som ikke er det. Vi må derfor finne ut hva de kan få til i sin hverdag, og sette overkommelige mål ut fra dagens situasjon. Da får de troen på at de kan gjennomføre og mestre endringene, sier Hartvedt.

Samtidig innser hun at det er vanskeligere å måle subjektive opplevelser enn vekt, og at helsemyndighetene ofte krever konkrete resultater.

-Vi som jobber ved frisklivssentraler bør generelt bli flinkere til å loggføre resultater. Også de resultatene som ikke handler om vekt. Kanskje kan vi gjennom det snu måten vi jobber på, sier Hartvedt.

Les mer om oppstart friskliv her

Powered by Labrador CMS