Fysioterapeut Tord P. Moen ved Movon i Sandnes har startet Bærekraftig helse og overvekt.
Fysioterapeut Tord P. Moen ved Movon i Sandnes har startet Bærekraftig helse og overvekt.

Slik tenker klinikerne om fedmebehandling

Fysioterapeut Tord P. Moen ved Movon i Sandnes har tatt utfordringen fra Rugseth og Graff og utviklet livsstilsprosjektet Bærekraftig helse og overvekt.

Publisert

Om bærekraftig helse og overvekt

Pasientene/brukerne kommer til Moens klinikken via fedmepoliklinikken ved Stavanger sykehus, fastlegen eller direkte til klinikken

  1. Alle behandlingsløp starter med en omfattende konsultasjon. -Hver enkelt har behov for å bli sett for den de er, og ikke vurderes som en overvektig. Overvektige er like forskjellige som alle andre. Vi må derfor bli godt kjent, før vi starter, sier Moen.

  2. Før oppstart blir alle målt og veid. Moen måler fettprosent og blodtrykk. -Vekt er ikke viktig. Dette gjør vi utelukkende fordi vi ser at de fleste synes dette er motiverende å veie seg underveis for å se resultater, sier Moen.

  3. Moen måler lykke.-Vi bruker en lykkeskala, hvor 0 er lavest og 100 er komplett lykke. Denne benytter vi underveis i behandlingsløpet for å se fremgang og eventuelt tilbakeslag. Målingene gjøres hver tredje måned, sier Moen.

  4. Åstrands gangtest på mølle samt 30 meter sprint-test. -Alle klarer å sprinte 30 meter, og de fleste får en stor mestringsfølelse når de gjennomfører. Flere av dem blir inspirert til fysisk aktivitet og mange uttrykker at de gjerne vil løpe. Jeg er ikke redd for at de ikke skal klare det. Vi må tørre å utfordre dem, sier Moen.

  5. Behandlingsløpet starter. -Vi teller ikke kalorier og har ikke fokus på vekt. Vi er ikke redde for å mislykkes, og godtar at den overvektige har dårlige uker og måneder, sier Moen.

Han benytter også en metthetsskala fra 0-10 hvor 10 er stappmett. Målet er å ligge jevnt på 6 etter hvert måltid.

Han måler også hvordan den enkelte har det mentalt. Det gjøres ved bruk av farger. Hvis du sier du er gul, har du gjort litt mindre enn du sa du skulle, men innser at slik er livet av og til. Er du grønn, har du lykkes med oppgavene. Er du rød, har du gått på en smell. -Hos oss er det lov å gå på en smell. Samtidig må de forplikte seg til å jobbe hardt, og jeg har allerede hentet deltakere som har droppet ut. Hit kan de komme, selv om de har uteblitt i flere måneder. Vi er ikke her kun for korte perioder. Vi er her i minst fem år, for de som trenger det, sier Moen.

Underveis – og i perioder på flere måneder – får deltakerne også forelesninger med klinisk ernæringsfysiolog, idrettsbiolog og psykolog.

Det for å ha fokus på hva som er riktig ernæring, hvilke utfordringer det er med utstrakt bruk av dietter, hva som må til for å få i deg tilstrekkelig med næringsstoffer, hvilke aktiviteter du kan gjøre og hva som kreves for å endre adferd.

-Det er mange som vil hjelpe overvektige. Samtidig øker antallet som sliter og det er tankevekkende at antallet øker til tross for alle diettene og tilbudene. Dessuten: Tilnærmet alle som går på diett mislykkes. Her er vi som fysioterapeuter nøkkelpersonell, sier Moen.

Han oppfordrer flere fysioterapeuter til å jobbe med sykelig overvektige og fedmepasienter, og mener primærhelsetjenesten per i dag ikke har gode nok tilbud.

-Vi som driver klinikker, har kunnskap og fasiliteter som kreves for å hjelpe overvektige klokt. I tillegg mener jeg at den muligheten du har gjennom kurs og videreutdanningen i NFF gjør at du vil stå sterkt som fagperson hvis du vil jobbe med fedmepasienter.

Få økt kunnskap gjennom faggruppen

Moen tenker spesielt på faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin, hvor han selv er nestleder. Folkehelse står sentralt når fysioterapeutene i faggruppen byr opp til kurs, konferanser og kongresser.

Gjennom dem kan du blant annet bli godkjent fysioterapeut i aktivitetsmedisin og idrettsfysioterapi, men veien fram krever innsats og hardt arbeid.

-For å få autorisasjon, må du gjennom en omfattende kursrekke. Men det er verdt det. Du blir trygg på hva og hvordan du kan tilnærme deg ulike pasient-grupper og brukere, som blant annet overvektige, sier Moen.

Behandling på Evjeklinikken

Fysioterapeut Cathrine Hustad.
Fysioterapeut Cathrine Hustad.

På Evjeklinikken har de jobbet med livsstilsendringer siden 2005. Fysioterapeut Cathrine Hustad mener Rugseth er inne på noe.

-Vi må kanskje bli enda flinkere til å tenke at noen har behov for mer individrettet tilbud. Gruppebehandling er ikke nødvendigvis for alle. Vi som fysioterapeuter bør passe oss, slik at vi ikke trer våre mål nedover hodet på pasienten, men sørger for at pasienten setter egne mål og eier disse. Det er jo en livsvarig endring vi ønsker, sier Hustad.

Hun erfarer også at enkelte pasienter har andre problemer som overskygger sykelig overvekt, og at de bør få hjelp med dem før de starter livsstilsendring.

-Vi må se mer enn overvekten. Vi må se hele bildet, sier Hustad.

Har egen modell

Evjeklinikken – som er en del av spesialisthelsetjenesten - har utviklet sin egen modell. Det innebærer blant annet at deltakerne er på Evje to uker fire ganger i løpet av det første året de har plass. To år senere har de et nytt to-ukers langt opphold. I tillegg kan de få oppfølging hjemme i inntil fem år.

Et tverrfaglig team bestående av to fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, sosionom, psykiatrisk sykepleier, idrettspedagog, lege og aktivitører jobber sammen. Deltakerne må ha en BMI på over 40 eller BMI over 35 samt tilleggs-sykdommer for å få plass. Ansvarlig lege Einar Kristian Tveitå opplyser at deltakerne har gått ned cirka 12 prosent i vekt etter ett år og ni prosent etter to år. Hva som skjer med dem videre, er ikke studert.

-Jeg har undervisningen i forskjellige emner som blant annet skadeforebygging og barrierer for fysisk aktivitet. Vi har også konsultasjoner med alle på første opphold, samt ved behov, sier Hustad.

Hun synes jobben er givende og innholdsrik, og mener de har lite fokus på vekt, selv om alle veies.

-Det handler mest om at deltakeren skal få det bedre med seg selv; få mer energi og større mobilitet. Men det er vanskeligere å måle enn vekt, og våre metoder må aksepteres av Helse Sør-Øst, sier Hustad.

Powered by Labrador CMS