Taper den globale kampen mot fedme

FNs mål om å stanse utbredelsen av fedmerelaterte sykdommer er uoppnåelige. Årsaken er den enorme veksten av overvekt og fedme verden over.

Publisert

Verdens Helseorganisasjon (WHO) vedtok i 2011, på oppfordring fra FN, et mål om at antallet sterkt overvektige i 2025 ikke skulle være høyere enn i 2010. Men nye analyser viser at nesten en milliard mennesker kan være sterk overvektige (obese) i 2025, skriver den britiske avisen The Guardian.

Ifølge WHOs definisjoner er BMI over 25 er overvekt (overweight), mens BMI over 30 er fedme (obesity).

670 millioner

Nye analyser og tall fra World Obesity Federation (WOF) viser at 11.5 prosent av verdens voksne befolkning var sterkt overvektige i 2010 - ca. 565 millioner mennesker. I 2014 hadde antallet økt til 13 prosent - ca. 670 millioner mennesker.

Hvis denne utviklingen fortsetter vil 17 prosent av verdens voksne være sterkt overvektige (BMI over 35) innen 2025.  Hvis man legger til de som er overvektige, med en BMI under 35, er det snakk om 2.7 milliarder mennesker. Det er ca. to milliarder flere enn i 2010, skriver avisen.

USA ikke lenger på topp

World Obesity Federation opplyser at antallet sterkt overvektige har flatet ut i mer velstående land i Nord-Amerika og Europa, men det er ingen tegn til at de sosiale forskjellene for helse og overvekt minsker.

Utviklingslandene har derimot opplevd en sterk økning i antall overvektige de siste årene. Det er ikke lenger amerikanerne som leder an i den dystre statistikken. USA har blitt forbigått av hele 18 land - i Karibia, Midtøsten og på øyene i Stillehavet, for å nevne noen av dem.

"Big Food" og markedsføring

Eksperter mener ifølge The Guardian at den globale matvareindustrien, ”Big Food”, har en stor del av ansvaret for utviklingen. Årsaken er omfattende markedsføring av vestlig kosthold og hurtigmat i andre deler av verden, noe som fortrenger lokale produkter og mattradisjoner. I tillegg kommer livsstilsendringer som fører til inaktivitet i deler av befolkningen.

Søndag 11.oktober var den første verdensdagen mot overvekt og fedme, World Obesity Day, i regi av World Obesity Federation.

The Guardian har egne temasider om overvekt og fedme, der det meste avisen har skrevet om temaet er samlet.

Powered by Labrador CMS