Colourbox.com
Colourbox.com

Statsbudsjettet: Regjeringen vil kutte støtten til Felles kommunal journal

Regjeringen vil også trekke tilbake det som er igjen av tidligere bevilgede midler, skriver Dagens Medisin

Publisert Sist oppdatert

Felles kommunal journal

Det er selskapet Felles kommunal journal interim (FKJI) som gjennomfører arbeidet med FKJ. Selskapet er heleid av KS. Det ble stiftet i oktober 2021. I forbindelse med opprettelse av selskapet ble det inngått samarbeidsavtaler om videre arbeid mellom KS, Helse- og omsorgsdepartementet, og mellom KS og de åtte samarbeidskommunene.

Felles kommunal journal (FKJ) er et samarbeidsprosjekt mellom nasjonale myndigheter, KS og kommunene Bergen, Bærum, Bodø, Hammerfest, Kristiansand, Ringsaker, Stavanger og Vinje.

Felles informasjonsplattform

Målet med FKJ er etablering av en felles plattform hvor informasjon kan deles mellom ulike systemer i en kommune. Slik vil helsepersonell få tilgang til relevante helseopplysninger om en innbygger når de trenger det.

Bakgrunnen for arbeidet med FKJ er stortingsmeldingen «Én innbygger – én journal» fra 2012. FKJ, Helseplattformen og videreutvikling av eksisterende journalløsninger i spesialisthelsetjenesten i helseforetakene Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst er tiltak anbefalt av helsesektoren for å nå målene i stortingsmeldingen.

Innledende fase

Mens Helseplattformen er rullet ut i deler av helsetjenesten i Helse Midt-Norge, er Felles kommunal journal fremdeles i innledende fase. Forslag til styringsdokument og strategi skal presenteres neste måned.

Men nå er det altså høyst usikkert om prosjektet vil komme seg videre til neste fase. I sitt forslag til statsbudsjett for neste år, prioriterer ikke regjeringen å bevilge midler til det videre arbeidet med FKJ. Dette skriver Dagens Medisin.

Jobber opp mot Stortinget

Som en kommentar til kuttet forteller områdedirektør i KS, Kristin Weidemann Wieland, at det er bygget opp kompetanse i en prosjektorganisasjon som ikke kan settes på vent.

– Enten er den der eller så er den ikke det. KS vil gjøre alt vi kan med kommunene og inn mot Stortinget slik at selskapet kan fullføre prosessen. Det skylder vi skattebetalere og helse- og omsorgstjenesten, uttaler hun til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS