Smertelindring med likestrøm

Behandling med mild likestrøm mot hjernen kan gjøre livet mindre smertefullt for fibromyalgipasienter, ifølge en studie fra Tromsø som er publisert i tidsskriftet Pain.

Publisert

Studien er gjennomført av psykolog Asbjørn Fagerlund, Institutt for psykologi, som en del av hans doktorgrad, opplyser uit.no, nettstedet til Uit Norges arktiske universitet.

Fagerlund konkluderte med at fibromyalgirammede pasienter opplevde smertelindring da de ble behandlet med mild likestrøm mot hjernen. Behandlingen heter Transkranial likestrømsstimulering (tDCS).  

Det er en smertefri metode der man påvirker sentralnervesystemet for å lindre kroniske smerter. tDCS blir prøvd ut mot en rekke sykdommer, blant annet slag, Parkinsons og Alzheimers. Flere studier kan, ifølge uit.no, vise til positive resultater.

48 deltakere

To gummielektroder festes til pasientens hode. Den ene elektroden sender svak elektrisitet gjennom hodeskallen og inn i hjernen, mens den andre elektroden slutter kretsen og leder elektrisiteten ut. I denne studien gjennomførte pasientene behandlingen i 20 minutter fem dager på rad.

Siden studien var dobbelt blindet fikk verken pasienter eller behandlere vite hvem som fikk virksom behandling, og hvem som fikk placebo. 48 pasienter som fullførte studien, som ble gjennomført ved smerteavdelingen på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Rapporterte via SMS

Deltakerne i studien fikk tre SMS-er om dagen, der de ble bedt om å oppgi smertenivå fra 0-10. I tillegg sendte de inn SMS-er tredve dager før oppstart og tredve dager etter avsluttet behandling.

–  Dette er fremdeles en veldig ung metode, og det er nødvendig med ytterlige studier før dette kan innføres som allmenn behandling, sier Asbjørn Fagerlund til uit.no.

Powered by Labrador CMS