Fortellinger om tilfriskning fra Fibromyalgi

En fersk doktorgradsavhandling ser på prosesser rundt tilfriskning fra Fibromyalgi. 

Publisert Sist oppdatert

Fibromyalgi kjennetegnes ved kronisk utbredte smerter og utmattende tretthet. Diagnosen stilles på bakgrunn av klinisk undersøkelse og pasientens egen sykehistorie. Tilstanden tilhører en type helseplager det ofte reises tvil om, og det er først og fremst kvinner som får diagnosen. Per i dag finnes det ingen kjent kurativ behandling.

I avhandlingen «Becoming and staying healthy from Fibromyalgia» har Hedda Eik Grape forsket på prosesser rundt sykdom, bedring og helse. Gjennom intervjuer av kvinner som har blitt friske fra Fibromyalgi, har hun studert deres fortellinger om egen tilfriskning.

Strevsomme prosesser

Funnene i avhandlingen viser at kvinnenes tilfriskning både er fluktuerende og strevsomme prosesser. For den enkelte innebærer dette å utforske og utvikle ny forståelse av kroppens tåleevne i hverdagen. Som frisk kan ifølge avhandlingen helsen fortsatt ikke tas for gitt, men forblir en kontinuerlig prosess, hvor den enkelte hele tiden er tvunget til å gjenskape det friske. Funnene kan bidra til å nyansere forståelsen av tilfriskning som lineær prosess ved at man blir syk, får behandling og blir frisk igjen.  Avhandlingen viser videre at sykdom og helse ikke alltid er så lett å skille fra hverandre, men snarere kan ha til dels glidende overganger og vekslende posisjoner.

Sykdomsfortellinger

Teoretisk bygger avhandlingen på en forståelse av sykdom, bedring og helse som subjektive erfaringer som utspilles og formes i en sosial og kulturell kontekst. Den teoretiske tilnærmingen er ifølge Eik Grape inspirert av narrativ teori med fokus på sykdomsfortellinger. Dette har gjort det mulig å studere hvordan bedring gis mening gjennom at fortid, nåtid og fremtid bindes sammen til en meningsfull helhet.

Nyanser

En styrke ved studien, er ifølge Eik Grape, at narrativ tilnærming til historier om bedring også gir tilgang til hvordan samfunnets måter å forstå sykdom, bedring og helse veves inn i kvinnenes egne, individuelle fortellinger. Avhandlingen bidrar på denne måten med å nyansere den allmenne forståelsen innen helsevesenet om hvordan prosessen med å bli frisk kan gå til.

Grape disputerer den 17.11 ved UiO.

Kilde: Universitetet i Oslo

Powered by Labrador CMS