Kan gi bedre behandling for fibromyalgipasienter

En studie fra Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) har som mål å bedre helsetjenestetilbudet til personer med fibromyalgi.

Publisert Sist oppdatert

- Det finnes i dag ingen behandling som kan kurere fibromyalgi, og effektene av både medisiner og medisinfrie tiltak er liten eller fraværende, sier Kåre Birger Hagen, leder av FiRST-studien og NKRR, til nettstedet nkrr.no.

Før og etter

Personer med fibromyalgi har flere ulike symptomer og plager, og som opptrer i varierende grad fra person til person. Forskerne hos NKRR skal nå følge pasienter gjennom et rehabiliteringsforløp, for å se om det er mulig å identifisere om det er noen symptomer som er avgjørende for om de får gode resultater av rehabiliteringen eller ikke.

- For eksempel kan det hende det viser seg at de som har lett eller moderat depresjon har lavere sannsynlighet for å bli bedre av rehabiliteringen. Hvis det viser seg at det finnes enkeltfaktorer som kan forutsi utfallet av behandlingen er det gode nyheter for denne pasientgruppen. I så fall kan vi tilpasse rehabiliteringen til den enkelte pasient og gi mye mer målrettet behandling, sier Hagen.

Den første delen av FiRST-studien går ut på å kartlegge mulige faktorer som kan forutsi utfallet av rehabiliteringen. Deretter starter arbeidet med å utvikle og teste rehabiliteringsprogrammer som retter seg mot disse faktorene.

Samarbeidsprosjekt

FiRST-studien er et samarbeidsprosjekt mellom NKRR, Diakonhjemmet Sykehus, Sunnaas Sykehus, Helse Bergen og Helse Nord-Trøndelag. Målet er ifølge nkrr.no å inkludere 1.000 deltakere. Resultatene skal tikke inn fra 2020.

Kilde: www.nkrr.no

Powered by Labrador CMS