Vil dele ut penger til syklister og fotgjengere

Sosialistisk Venstreparti foreslår å gi penger til arbeidstakere som går og sykler til og fra jobb. Tiltaket kan ifølge VG koste 4,3 milliarder kroner.

Publisert

Forslaget, som Heikki Eidsvoll Holmås og SV vil utrede, er en økonomisk gulrot som han håper vil få flere til å gå og sykle til jobben. I en utregning fra Finansdepartementet kommer det fram at et reisefradrag for gående og syklende på 40 kroner per kilometer, med en maksimal sats på 1850 kroner i året, vil koste om lag 4,3 milliarder kroner, skriver VG.

– Jeg synes ikke det er så mye penger. Jeg er helt sikker på at det er en svært god investering som vil betale seg mange ganger, gjennom lavere helseutgifter og ikke minst mindre klimautslipp, sier Holmås.

Han mener miljø- og helseargumentene er sterke.

– Folk får kjøregodtgjørelse for å bruke bilen i jobbsammenheng. Vi mener det er på tide å tenke nytt og gi tillegg for at folk ikke kjører bil, men i stedet går eller sykler til jobben, sier Holmås.

Foreslår GPS-sporing

I svaret fra departementet om hva en slik ordning vil koste, kommer det også fram at man mener det vil være umulig for Skatteetaten å kontrollere og håndheve ordningen. Holmås mener dette lar seg gjøre ved at man bruker teknologi som GPS-sporing for å registrere turer mellom jobb og hjem. Han lufter også muligheten for stikkprøvekontroll.

Saken ble først omtalt i VG.

Powered by Labrador CMS