Nasjonal løsning for velferdsteknologi

Direktoratet for e-helse ønsker å utvikle en nasjonal løsning for implementering av velferdsteknologi.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidet er kommet i stand på bakgrunn av erfaringer fra kommunene som har kommet lengst i innføring av velferdsteknologi. Her har det vist seg at det er utfordringer knyttet til skalering, informasjonssikring og sammenkobling mot kommunale fagsystemer når velferdsteknologi innføres i tjenestene.

Nasjonale ambisjoner

Direktoratet ønsker en felles nasjonal løsning for blant annet å redusere kostnader til forvaltning og drift, videreutvikling, og for å tilrettelegge for bedre digital samhandling mellom kommune og stat.

En nasjonal løsning vil også senke terskelen og risikoen for små og mellomstore kommuner, og redusere kravet til kompetanse, ifølge direktoratet. Det pekes videre på at kommunene har felles behov for infrastruktur når det gjelder velferdsteknologi, og at en nasjonal løsning derfor vil være god samfunnsøkonomi.

Samhandlingsarena

Mandag 6. mars inviterer Direktoratet for e-helse til nasjonal samhandlingsarena med fag- og interesseorganisasjoner i forbindelse med velferdsteknologisatsingen.

Her skal organisasjonene få mulighet til å gi råd og fremme sine synspunkter vedrørende nasjonal e-helsestrategi og utvalgte sentrale problemstillinger, hvor velferdsteknologi er blant emnene.

Les mer om arbeidet med velferdsteknologi her.

Powered by Labrador CMS