Prøveprosjektet knyttet til primærhelseteam foregår uten fysioterapeuter.

Prøver ut primærhelseteam

Bedre helsetilbud til befolkningen i landets kommuner er målet når primærhelseteam prøves ut. Men fysioterapeuter inngår ikke i prøveordningen.

Publisert

Helsedirektoratet utlyser tilskudd til utprøving av primærhelseteam i norske kommuner. Teamene skal bestå av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer, ifølge helsedirektoratet.no.

Pilotprosjekt

I samarbeid med fastlegepraksiser kan kommunene søke om å delta i pilotprosjektet, som skal strekke seg over tre år.

Målet er å undersøke om en annen organisering og finansiering kan gi bedre tilbud til pasienter og innbyggere.

Avgrenset

«I dette pilotprosjektet avgrenses primærhelseteam til fastlege, sykepleier og helsesekretær i fastlegepraksiser. Teamet skal ledes av en lege», skriver Helsedirektoratet.

To ulike finansieringsmodeller skal prøves ut. Det dreier seg om honorarmodellen, som er tilnærmet lik dagens ordning, og driftstilskuddsmodellen.

Prosjektet skal omfatte seks kommuner, og man ønsker å få med om lag 80 fastleger totalt.

Powered by Labrador CMS