Krever forandringer i folkehelsepolitikken

Helsedirektoratet har oversendt et dokument til Helse- og omsorgsdepartementet som viser at Norge har en velferdsgevinst på opptil 239 milliarder kroner pr år ved økt fysisk aktivitet. Store deler av befolkningen kan få økt levealder med god livskvalitet.

Publisert Sist oppdatert

På tross av at Norge bruker 54.000 kroner pr innbygger pr år på helse, er dette ikke nok for å demme opp for utviklingen av livsstilssykdommer. Dette skriver Friluftslivets Fellesorganisasjon i en pressemelding.

- Vi må ta et helt nytt grep i folkehelsearbeidet, sier styreleder i Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) og sosialøkonom Dag Kaas.

- I stedet for bare å fokusere på helsereparasjon, må innsatsen forsterkes på å holde oss friske. Friluftsliv og lavterskel aktivitet er noe av det rimeligste og mest effektive samfunnet kan satse på. Dette må få umiddelbare konsekvenser for arbeidet med statsbudsjettet for 2015.

WHO vil endre

Verdens helseorganisasjon mener det er behov for et paradigmeskifte i tenkningen rundt nødvendigheten av økt aktivitetsnivå. Og at det må gjøres tydelige veivalg i samfunnsstrukturen for å gjøre sunne valg lettere.

Ber regjeringen ta ansvar

Helsedirektoratet har fremmet forslag til en rekke tiltak overfor departementet.

- Innsparingspotensialet utgjør over noen tiår verdien av et helt nytt oljefond. I stedet fortsetter vi en utvikling der kostnadene ved svekket helse i løpet av få år kan angripe grunnlaget for hele velferdssamfunnet. Denne utviklingen må vi alle ta på alvor, og regjeringen har et særlig ansvar for å snu dette. Det kan de gjøre ved blant annet å vesentlig øke ressurser til lavterskel aktiviteter i barnehage og skole, og gjennom frivillige organisasjoner. Friluftslivsorganisasjonene står klare til å være med på en slik satsing, sier FRIFOs generalsekretær Lasse Heimdal.  

Helsedirektoratets dokument «Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet 2013 – Innspill til departementets videre arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkningen» finnes på www.frifo.no.

Powered by Labrador CMS