Fysioterapeuter smittes ikke oftere av covid-19 enn befolkningen for øvrig, viser studie.

Ingen høyere smitte blant fysioterapeuter nå enn ellers i befolkningen

Fra februar til juli var det anslagsvis 40 prosent høyere covid-19-smitte blant fysioterapeuter enn ellers i yrkesaktiv befolkning. Nå har ting snudd.

Publisert Sist oppdatert

Fra slutten av februar til midten av juli ble 3,3 per 1000 fysioterapeuter smittet av covid-19. Det var høyere enn snittet i Norge for personer i yrkesaktiv alder på den tiden, ifølge en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Da lå dette tallet på 2,3.

Så snudde det: fra siste halvdel av juli og til starten av november var smitten 1,2 per 1000 fysioterapeuter som testet positivt for covid-19, mens tilsvarende tall for yrkesaktiv befolkning var 2,6.

Forsker og fysioterapeut Karin Magnusson ved Folkehelseinstituttet er førsteforfatter på den nye studien, som ennå ikke er fagfellevurdert. Hun sier at de regner med at fysioterapeutene nå ligger på lik risiko for smitte som yrkesaktiv befolkning, og ikke lavere, fordi det er usikkerhetsintervaller i beregningen.

Derfor kan en forklaring på høye smittetall også være at fysioterapeuter kan ha utgjort en høyere andel skiinteresserte som var på ferie i Italia og Østerrike.

Forsker Karin Magnusson

-En mulig forklaring på endringen fra forrige periode, er gode smitteverntiltak. Klinikkene var stengt i fem uker i første periode, og fysioterapeutene brukte en del videokonsultasjoner. Derfor kan en forklaring på høye smittetall også være at fysioterapeuter kan ha utgjort en høyere andel skiinteresserte som var på ferie i Italia og Østerrike. I tillegg ble fysioterapeuter og annet helsepersonell prioritert for testing i denne perioden, sammen med risikogrupper og alvorlig syke. En bartender som snufset ble trolig ikke testet i første periode, sier Magnusson.

Ikke lenger hyppigere blant helsepersonell

Formålet med studien var å se på om yrkesgrupper som har hyppig kontakt med andre mennesker, i større grad blir smittet, og å se på smittenivået i første og andre bølge.

–Helsepersonell og sjåfører var mest utsatt i den første perioden av epidemien. I høst fant vi ikke flere tilfeller av covid-19 blant helsepersonell enn blant andre. Nå er smittenivået høyest blant bartendere og servitører. Samtidig tester vi nå alle, sier forskeren.

Sykepleiere og leger har slitt med mer smitte enn fysioterapeuter.

-Smitterisikoen for leger i første periode var to- til tredoblet, mens fysioterapeuters smitterisiko bare var cirka 40 prosent høyere enn alle i yrkesaktiv alder i første periode, sier Magnusson.

I studien har de ikke sett på om smitten har oppstått på jobb eller fritiden. Det vil de forsøke å få tall på senere.

- Hvis det er tilfelle at man ble smittet på jobb, kan en mulig faktor være at leger og sykepleiere i større grad har nær kontakt med pasientene, der fysioterapeuter i større grad kan jobbe med øvelser og også kan bruke mer videokonsultasjoner, sier Magnusson.

Forskeren sier at de kun har sett på grove tall i denne studien, og ikke har detaljer på for eksempel regionale forskjeller. Folkehelseinstituttet skal jobbe med å se på ulike faktorer framover.

Oppmerksomme på smittevern

Forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund sier at det er ytterst vanskelig for henne - og at det fort kan bli feil - at hun tolker og kommenterer tallene.

-Det er så mange ting det ikke sies noe om – for eksempel om det var mange fysioterapeuter blant de som ble smittet under skiferie i Østerrike eller Italia i vinterferien, sier hun.

- At det er få fysioterapeuter som er smittet etter sommeren, kan ha sammenheng med smitteverntiltakene som jeg opplever at fysioterapeutene er særdeles oppmerksomme på, sier Lund.

Les mer om studien her

Powered by Labrador CMS