Mange unge skader seg på idrettsbanen.

Folkehelseinstituttet: Flest unge skader seg

Unge under 20 år skader seg oftest. De alvorligste skadene skjer blant den gruppen som skader seg sjelden, nemlig eldre over 80.

Publisert Sist oppdatert

Blant de under 20 år skjedde en fjerdedel av skadene på et sports- eller idrettsområde. Det var færrest skader blant de over 80 år, men skadene var mer alvorlige. Dette viser rapporten om pasientskadedata for 2023 som FHI har publisert.

Rapporten om pasientskadedata inneholder informasjon om personskader som rapporteres til Norsk pasientregister fra alle somatiske sykehus og enkelte kommunale legevakter. I 2023 ble det rapportert inn nesten 180 000 skadetilfeller med detaljert informasjon, det er disse som danner grunnlaget for den publiserte rapporten. Det er fortsatt manglende rapportering fra flere enheter, ifølge FHI. 

Les mer: Personskadedata 2023 - Norsk pasientregister

Hyppigst blant barn og unge

Det ble rapportert om 54.300 skader i aldersgruppen under 20 år. 27 prosent av disse skadene skjedde på sports- eller idrettsområde. 21 prosent i skole, barnehage og SFO/aktivitetsskole. Rundt 17 prosent av skadene fant sted i hjemmet. 

Eldre får mer alvorlige skader

Det var færrest personskader i aldersgruppen over 80 år med omtrent 13 000 skader. Over halvparten av disse skadene skjedde inne i bolig og størsteparten var fallskader. Eldre mennesker har mer alvorlige skader enn yngre. 

Flest kvinner skader seg hjemme

Nesten 25 prosent av personskadene skjedde i bolig, og blant disse er det flere kvinner enn menn. 

I underkant av 8 prosent av skadene skjedde i inntektsgivende arbeid og de fleste av disse var innen bygg- og anleggsbransjen. 

De fleste av det totale antallet personskader, omtrent 72 prosent, var rapportert inn med liten alvorlighetsgrad. Rundt 3 prosent av skadene var registrert som alvorlige skader.

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider.

Powered by Labrador CMS