Folkehelseinstituttet vokser

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten opphører som egen etat fra 1. januar 2016. Sammen med flere andre fagmiljøer blir det innlemmet i Folkehelseinstituttet. 

Publisert Sist oppdatert

- Målet er å samle ansvaret for kunnskapsproduksjon og kunnskapsoppsummeringer for hele helsesektoren, opplyser Helsedirektoratet.

Folkehelseinstituttet (FHI) får med denne omorganiseringen et betydelig større ansvarsområde. I tillegg til Kunnskapssenteret blir Statens institutt for rusmiddelforskning og sekretariatet til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) en del av FHI.

Regjeringen vil forenkle

Beslutningen er tatt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), og er en del av en reform Regjeringen gjennomfører. Reformen har som mål å forenkle og effektivisere den sentrale helseforvaltningen. Derfor slås etater og fagmiljøer som arbeider innenfor samme eller lignende områder sammen fra 1. januar 2016, opplyser Helsedirektoratet.

Nettsider

Alle relevante bibliotektjenester i etatene under Helse- og omsorgsdepartementet samles også i Folkehelseinstituttet.

Når det gjelder nettsider blir alt nytt stoff fra Kunnskapssenteret og Statens institutt for rusmiddelforskning publisert på fhi.no. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vil være administrativt underlagt Folkehelseinstituttet. Men VKM beholder sin faglige uavhengighet, og dermed også sine nettsider.

Powered by Labrador CMS