Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet. Foto: NTB scanpix

Rygg- og nakkesmerter viktigste årsak til helsetap

Korsrygg- og nakkesmerter, angst og depresjon topper listen over årsakene til helsetap i den norske befolkningen.  Hjertesykdom og kreft tar flest leveår.

Publisert Sist oppdatert

Det viser den første norske sykdomsbyrderapporten som Folkehelseinstituttet (FHI) la fram onsdag. Rapporten viser også at vi ikke lever like lenge som vi kanskje har trodd. Norge ligger nå på 15. plass internasjonalt når det gjelder levealder.

Rapporten ble presentert av FHIs direktør Camilla Stoltenberg og professor Stein Emil Vollset. Han leder Folkehelseinstituttets nyopprettede Senter for sykdomsbyrde, og er professor ved Universitetet i Bergen. Senteret ble opprettet i fjor på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Global Burden of Disease

Dette er en detaljert oversikt over hvilke sykdommer og plager den norske befolkningen lever med og hva vi dør av. Tallene i den norske rapporten er hentet fra Global Burden of Disease Study 2013, som inneholder sykdomsbyrdestatistikk for 188 land, inkludert Norge. (www.healthdata.org).

De norske tallene kommer fra norske registerdata og helseundersøkelser. Prosjektet gjennomgår også all tilgjengelig forskningslitteratur om forekomst av sykdommer i Norge og alle andre land. Rundt 75 prosent av sykdomstallene i rapporten er fra norske datakilder, ifølge Folkehelseinstituttet.

Sykdomsbyrden i befolkningen er summen av helsetap (ved sykdom) og tapte leveår (ved død). Sykdomsbyrde måles i DALY – disability adjusted life years. Norsk oversettelse er helsetapsjusterte leveår.

Sterkt redusert dødelighet

Befolkningen i Norge har både økt og blitt eldre, ifølge rapporten. Likevel har den samlede sykdomsbyrden falt fra 1990 til 2013. En viktig årsak til dette er en kraftig nedgang i dødelighet på grunn av hjerte- og karsykdom.

-Når det gjelder dødelighet, er nedgangen for hjerte- og karsykdom det mest dramatiske som har skjedd i Norge de siste 25 årene, sa Stein Emil Vollset i sin presentasjon av sykdomsbyrderapporten. Han la til at dette er forklaringen på at korsrygg- og nakkesmerter har overtatt topplasseringen over de viktigste sykdommene som bidrar til Norges sykdomsbyrde

Tapte leveår, helsetap, sykdomsbyrde

Blant de ti viktigste årsakene til tapte leveår i Norge ligger hjerteinfarkt på topp, med lungekreft og hjerneslag som nummer to og tre.

Når det gjelder de ti viktigste årsakene til helsetap, ligger korsrygg- og nakkesmerter på førsteplass, med angstlidelser og depressive lidelser som nummer to og tre. Kategorien ”Andre muskel- og skjelettsykdommer” er nummer ti på listen.

Blant de ti viktigste årsakene til sykdomsbyrde, ligger korsrygg- og nakkesmerter øverst på listen. Hjerteinfarkt er nummer to, mens Alzheimers sykdom og annen demens er nummer tre.

Powered by Labrador CMS