Eilin Ekeland ble valgt til styreleder i Fondet på Hovedlandsmøtet, et valg som nå er ugyldig. Foto: Kai Hovden.

Advokat får varaplass i fondsstyret

Norsk Manuellterapeutforening (NMF) har oppnevnt sin leder, Peter Chr. Lehne, som styremedlem i Fondet og Jan Birger Løken som vara. Løken er ikke fysioterapeut, men advokat.

Publisert Sist oppdatert

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) godkjente ikke de nye vedtektene for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, som  NFFs hovedlandsmøte vedtok i november. Èn konsekvens av dette er at NMF kunne oppnevne sin egen leder og advokat som representant og vara til fondsstyret.

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) har oppnevnt fysioterapeut Edgeir Gunvorda som styremedlem, og PFFs generalsekretær Henning Jensen som vara.

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har oppnevnt fire representanter og to vara: Eilin Ekeland, Inger Lise Aamot, Berit Ianssen og Nina Theodorsen. Helga Kaale  og Nanna Haugsdottir er henholdsvis første og andre vara i fondsstyret.

Et styremedlem og en vara oppnevnt av Helsedirektoratet er ennå ikke klare.

Sentrale verv

Departementet har i stedet valgt å videreføre de gamle vedtektene nesten uendret, med unntak av styrerepresentasjon for NMF og PFF.  NFFs forslag til vedtekter inneholdt også krav om at fondsstyrerepresentanter ikke skal ha sentrale verv i noen av de tre organisasjonene, og at de skal være fysioterapeuter. Dette er imidlertid ikke med i vedtektene som HOD nå har gått inn for.

Peter Chr. Lehne sto i spissen for bruddet i NFFs faggruppe for manuellterapi i 2006, da Norsk Manuellterapeutforening ble opprettet. Stridens kjerne var – og er fortsatt – egen autorisasjon for manuellterapeuter. Han har flere ganger uttalt seg svært kritisk til det han mener er Fondets forfordeling av NFF, og at han ønsker endringer.

Ingen svar fra HOD

Departementet sier ingenting om hvorfor vedtektene ikke ble godkjent. NFFs forslag innebar også at fondsstyrets leder skulle velges direkte av Hovedlandsmøtet, og ikke av fondsstyret selv. Tidligere NFF-leder Eilin Ekeland ble valgt som styreleder, et valg som nå er ugyldig.

Fysioterapeuten har sendt flere spørsmål til HOD om hvorfor NFFs forslag ikke ble godkjent, men har ikke fått noen svar, ut over en bekreftelse på det som allerede er kjent om styrerepresentasjon for NMF og PFF.

- NFF er avtalepart

Forbundsleder Fred Hatlebrekke mener på sin side at HOD med dette bekrefter at det er NFF som er avtalepart når det gjelder Fondet.

- Det er tydeliggjort at drøfting av eventuelle problemstillinger knyttet til Fondets rammeverk skal foregå mellom HOD og NFF.  Vi mener også det er helt riktig at Fondet ikke blir definert som et offentlig fond, slik vi fikk signaler om i prosessen fram mot Hovedlandsmøtet i fjor. HOD har sagt seg enig i at Fondet er en avtaleinstitusjon. Dette sikrer at Fondet også i fremtiden beholder den viktige forankringen til fagmiljøet, sier Hatlebrekke.

Powered by Labrador CMS