Oppsummert

Illustrasjonsfoto

Fotball: Forebyggingsprogrammer med begrenset effekt – men mye forskning gjenstår

Oppsummert forskning

Publisert Sist oppdatert

En systematisk oversiktsartikkel publisert i British Journal of Sports Medicine har sett nærmere på effekten av treningsbaserte programmer innen forebygging av muskel- og skjelettskader blant fotballspillere, og sammenlignet med kontrollgrupper. Forfatterne bak studien gjennomførte en metaanalyse av ti originale randomiserte kontrollerte studier med 13.355 fotballspillere og 1.062. 711 timers eksponering. Man så i studien kun på muskel- og skjelettskader som oppstod som følge av akutte skader der det ikke var direkte fysisk kontakt mellom utøvere.

Eldre enn 13 år

Inklusjonskriterier i denne oversiktsartikkelen var studier som inkluderte fotballspillere 13 år eller eldre, og som benyttet treningsbaserte forebyggingsprogrammer som intervensjon,. Studiene måtte presentere antallet akutte ikke-kontaktskader, presentere eksponeringstimer hvor hver enkelt gruppe og ha en kontrollgruppe. Alle typer treningsbaserte programmer kvalifiserte for inklusjon. Forskerne vurderte risiko for skjevhet (bias) og generell kvalitet på hver enkelt studie som ble inkludert i analysen.

23% skadereduksjon

Den samlede skaderisikoratioen viste blant annet at treningsbaserte forebyggingsprogrammer reduserte risikoen for ikke-kontakt muskel- og skjelettskader med kun 23 % sammenlignet med en kontrollgruppe. Samtidig presiserer forskerne at det er behov for betydelig mer forskning av høy kvalitet for at man skal kunne si noe sikkert om hvilken rolle denne typen treningsprogram spiller for forebygging av akutte skader – når det ikke er snakk om direkte fysisk kontakt mellom utøverne.

Referanse

Lemes IR et al. Do exercise-based prevention programmes reduce non-contact musculoskeletal injuries in football (soccer)? A systematic review and meta-analysis with 13 355 athletes and more than 1 million exposure hours. Br J Sports Med. 2021;online ahead of print. http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2020-103683

Powered by Labrador CMS