Meninger

Maks 5.000 tegn

Tipsliste: 

• Tittel: skal kort si hva saken handler om. Skal invitere leser inn. Kort, saklig, fengende. Gjerne et spørsmål.

• Ingressen eller innledningen (ca. tre linjer) må inneholde hovedpoenget i teksten

• Bruk mellomtitler, dvs. korte underoverskrifter i teksten

• Når du starter selve artikkelen så skal det viktigste først: begynn med konklusjonen

• Gå deretter over til det som underbygger konklusjonen

• Hold deg til ett poeng av gangen

• Fakta skal være korrekte og kilden skal oppgis (men fotnoter fungerer ikke)

• Ironi og humor er vanskelig å bruke, for det kan lett feiloppfattes

• Det er viktig å unngå forkortelser. De må forklares og da er de nytteløse

• Det er lurt å forsøke å unngå ”stammespråk” - i den grad dette er mulig

• Forsøk å skrive norsk uten fremmedord

• Unngå lange sitater - fortell heller innholdet med egne ord og gi referanse

• Sett punktum. Ofte.

• I teksten må det være lett å skille mellom fakta/dokumentasjon og dine egne meningsytringer

Sendes til fysioterapeuten@fysio.no

Powered by Labrador CMS