Redaksjonell og ekstern vurdering

Publisert Sist oppdatert

Fysioterapeutens retningslinjer er i tråd med internasjonale retningslinjer for publisering av vitenskapelige artikler, Vancouverreglene, www.icmje.org. Det innebærer blant annet krav til registrering av kliniske studier (se punkt for jus). Manuskriptene vurderes etter internasjonale retningslinjer for forfattere, eksterne fagvurderere og tidsskriftsredaktører som angitt av EQUATOR-Network.

Når et nytt manuskript mottas av fagredaktør, sendes det en bekreftelse via e-post på at manuskriptet er mottatt til kontaktpersonen. Dersom retningslinjene for forfattere ikke er fulgt, vil fagredaktøren returnere manuskriptet til kontaktpersonen med beskjed om å gjøre nødvendige endringer før manuskriptet går videre i vurderingsprosessen. Fagredaktør kan også foreslå å eventuelt endre sjangerform hvis dette er nødvendig.

Når manuskriptet er godkjent av fagredaktør, sendes det til to eksterne fagvurderere, også kalt refereer. De vurderer manuskriptenes kvalitet og at de holder et tilfredsstillende vitenskapelig, faglig og etisk nivå. Kravet til våre fagfeller er at de har doktorgradskompetanse eller er i et doktorgradsløp (PhD stipendiat). De kan også ha en mastergrad, men må da ha veilederkompetanse/-erfaring og/ eller publiseringserfaring. 

Både forfatters og fagfellers identitet holdes anonymt og dobbeltblindet. Den eksterne vurderingen tar normalt inntil 8 uker. Fagfellenes anbefalinger ligger til grunn for fagredaktørens samlede vurdering av manuskriptet. I tvilstilfeller kan fagredaktør be Fysioterapeutens vitenskapelige komite om en uttalelse/ vurdering.   

Selv om manuskriptet er vurdert som «anbefalt publisert», vil det normalt være nødvendig med større eller mindre omarbeidinger. Forfatterne anbefales å gjøre endringer i tråd med den samlede vurderingen fra de eksterne fagpersonene og fagredaktør innen fire uker. Et nytt utkast blir vurdert på nytt av fagredaktør, og i tilfeller hvor det er tvil om publisering, kan det være nødvendig å sende ut det nye utkastet til en andregangs vurdering. Normalt vil den videre omarbeidingen og klargjøring av manuskriptet skje i samarbeid mellom forfatter(-e) og fagredaktøren. Det må påregnes at prosessen fra første innsending og fram til en eventuell publisering tar fra 4 til 8 måneder.

Powered by Labrador CMS