Bruk av hjelpemidler kan forebygge akutte ryggproblemer

Helsearbeidere som daglig løfter og flytter pasienter har markant større risiko for akutte ryggproblemer i forbindelse med jobben, sammenlignet med de som ikke har denne typen jobb. En ny undersøkelse fra Danmark viser at konsekvent bruk av hjelpemidler i arbeidet kan redusere risikoen med opp til 40 prosent.

I helsesektoren får mange akutte ryggproblemer i arbeidet. Dette oppstår særlig ved fysisk pasienthåndtering, som løft og forflytting. Prisen for dette er høy både for samfunnet, arbeidsplassen og den enkelte medarbeider, blant annet som følge av kortere eller lengre sykefravær, melder www.stami.no.

Pasientløft og risiko

I studien fra det Nationale forskningscenter for arbejdsmiljø i Danmark ville man undersøke risikoen for at helsepersonell pådrar seg et akutt ryggproblem i forbindelse med håndtering av pasienter. Man ville også finne ut om bruk av hjelpemidler til pasientforflytting var forbundet med færre ryggproblemer.

Forskerne undersøkte kvinnelige medarbeidere i helsesektoren som henholdsvis utførte:
* Mindre enn 1 forflytting pr. dag
* 1-2 forflyttinger pr. dag
* 3-10 forflyttinger pr. dag
* Mer enn 10 forflyttinger pr. dag.

Hjelpemidler har positiv effekt

Studien viste at selv med kun 1-2 pasientforflyttinger pr. dag, økte risikoen for å pådra seg et akutt ryggproblem med 66 prosent, sammenliknet med medarbeidere som utførte mindre enn 1 forflytting pr. dag. Forskerne hadde da justert tallene for livsstilsfaktorer som BMI, røyking og fysisk aktivitet i fritiden. Det var i undersøkelsen snakk om selvrapporterte ryggproblemer.

I studien fant man imidlertid også at konsekvent bruk av ulike hjelpemidler til pasienthåndtering hadde en positiv effekt på risikoen for ryggproblemer. Medarbeiderne som brukte forflyttingshjelpemidler hadde opp til 40 prosent lavere risiko for å pådra seg et akutt ryggproblem.

Les mer på www.stami.no

Powered by Labrador CMS