Forbundsleder Gerty Lund.

Forhandlinger - vårens vakreste eventyr?

Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens mening.

Når vi lojalt har fulgt resultatet i henhold til frontfagmodellen og det i ettertid viser seg at vi har kommet dårligere ut enn frontfaget, da oppleves det mer som et skittent spill enn som et vakkert eventyr.

Noen ynder å kalle tariff forhandlinger vårens vakreste eventyr – jeg lurer litt på hvordan de da definerer «vakkert». Resultatene av forhandlingene for våre grupper finner jeg vanskelig å kalle for vakre. Når vi lojalt har fulgt resultatet i henhold til frontfagmodellen og det i ettertid viser seg at vi har kommet dårligere ut enn frontfaget, da oppleves det mer som et skittent spill enn som et vakkert eventyr.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) kom 15. februar med sin foreløpige rapport for inntektsoppgjørene 2021. Lønnsveksten i industrien samlet er foreløpig beregnet til 2,25 prosent, herunder 2 prosent til industriarbeidere og 2,25 prosent til industrifunksjonærer i NHO-bedriftene.

I helseforetakene i Spekter er årslønnsveksten anslått til 1,75 prosent, og i staten 1,8 prosent. De endelige tallene, som også vil inkludere kommunene, er ventet i slutten av mars. TBU anslår at konsumprisindeksen (KPI) gjennomsnittlig vil øke med 2,6 prosent i 2021.

Utdanning skal lønne seg. Det finnes flere studier som viser at det ikke alltid er tilfelle for høyere utdanninger som vår profesjon representerer. Ser vi på hva startlønn for fysioterapeuter er i det offentlige, så er ikke denne spesielt mye høyere enn startlønn for personer med fagbrev.

2020 har vist hvor avhengig landet er av et velfungerende helsevesen. Det har også vist hvor viktig det er med spesialisert kompetanse.

2020 har vist hvor avhengig landet er av et velfungerende helsevesen. Det har også vist hvor viktig det er med spesialisert kompetanse.

Skal det være attraktivt å ta videreutdanning, må det gis avtalefestet tillegg i lønn når kompetansen er oppnådd. Videre mener jeg det bør være utdanningsstillinger for fysioterapeuter for å stimulere til videreutdanning på samme måte som sykepleierne har. Dette er et langsiktig arbeid for NFF.

I år er det mellomoppgjør. Det betyr at det kun skal forhandles om kroner. Nå er det på tide at helseprofesjonene løftes frem og får mer enn applaus som takk for innsatsen. Vi gjør oss klare for vårens tøffeste eventyr!

Powered by Labrador CMS