Deler av forhandlingsutvalget. Fra venstre: Morten Bjerkhaug , Salvatore Scoglietti, Lars Håvard Høgvoll, Bente Øfjord og Gerty Lund.

Dette krever NFF i takstforhandlingene

Permanente takster for videokonsultasjoner, økning i E-takstene og generelle økte inntekter for alle fysioterapeuter. Det er blant kravene fra Norsk Fysioterapeutforbund i årets takstforhandlinger.

Publisert Sist oppdatert

Kravene ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet ved lunsjtider i dag, mandag 14. september.

Noen av kravene

  • At det sikres inntektsvekst for alle fysioterapeuter i årets takstoppgjør
  • En inntektsutjevning fordi spriket mellom spesialister og generalister er fremdeles stort
  • Økning av E-takstene for å sikre gode pasientforløp
  • At tilleggskompetanse også skal honoreres ved gruppebehandling
  • Korrigering av reduksjon i honorar for små grupper etter egenandelsjusteringene
  • At takster for videokonsultasjon gjøres permanente
  • Likt påslag driftstilskudd og takster, og overføring til Fond for etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

- 2020 har vært et krevende og spesielt år for mange, også for fysioterapeuter. Myndighetenes pålegg om å stenge fysioterapi-institutter skapte en dramatisk økonomisk situasjon for avtalefysioterapeutene. Kompensasjonsordningene traff i svært liten grad fysioterapeuter, sier forbundsleder Gerty Lund i NFF.

Hun mener situasjonen må få betydning for årets oppgjør.

– Det er urimelig at fysioterapeuter må ta belastningen og store økonomiske tap som følge av myndighetenes beslutning om å stenge ned offentlige behandlingstilbud, sier Lund.

NFF mener det direkte tapet knyttet til covid- 19 må kompenseres utenfor de ordinære rammene. Tapet utgjør 280 millioner kroner.

Økte og permanente takster

Lund og NFF krever blant annet at takstene for videokonsultasjoner gjøres permanente. Takstene kom i rekordfart i april som følge av korona, og varer foreløpig fram til 1. november.

NFF krever også at det sikres inntektsvekst for alle fysioterapeuter i årets takstoppgjør og at det blir en inntektsutjevning fordi spriket mellom spesialister og generalister fremdeles er for stort.

E-takstene bør også økes for å sikre gode pasientforløp, og NFF vil at tilleggskompetanse skal honoreres også ved gruppebehandlinger.

Forhandlingene skal være gjennomført innen 1. oktober.

Powered by Labrador CMS