Forskningsdata forsvinner

Resultatene fra hver femte studie med norske deltakere blir ikke publisert.

Publisert Sist oppdatert

Mens pasientene legger ned betydelig innsats ved å delta i studier, viser undersøkelser foretatt av forskning.no at resultatene fra hver femte studie ikke blir publisert, eller at forskerne bak studien ikke kan redegjøre for hva som har skjedd med resultatene.

Spørreundersøkelse

Via en spørreundersøkelse avdekket forskning.no i 2015 at sju av ti medisinprofessorer lar være å publisere sine funn en eller annen gang i løpet av karrieren. Man har derfor spurt hvor mange studier dette gjelder, og resultatet er en systematisk kartlegging av hvordan norsk forskning publiseres.

Man har gått igjennom to årganger godkjente kliniske, randomiserte og kontrollerte studier, såkalte RCT-studier, på Østlandet og Sørlandet.

Det dreier seg om forskning på norske pasienter, som stiller opp for at man skal få svar på hvordan alt fra kreft hos voksne til lyskebrokk hos spedbarn kan behandles.

I skuffen

Undersøkelsen viser at svarene ofte blir liggende i en skuff. Av 54 godkjente studier i 2007 og 2008, som ble igangsatt, er resultatene fra 43 offentliggjort mens én studie fortsatt pågår.

Resultatene fra åtte av studiene er ikke publisert, og i to av tilfellene vil ikke forskerne bak opplyse om hva som har skjedd med resultatene. Dette innebærer at i 19 prosent av tilfellene får verken andre forskere eller publikum vite hva som kom ut av undersøkelsen.

Ifølge forskning.no dreier dette seg om forskning på diabetes type 2, føflekkreft, lymfekreft, KOLS, trening hos eldre, tarmsykdom, kneprotesekirurgi, gastroskopi, lyskebrokk hos spedbarn og artrose.

Powered by Labrador CMS