Sykling til jobben reduserer helserisiko

En britisk studie viser at man kan redusere risikoen for både kreft og hjertesykdom ved å sykle til jobben.

Publisert Sist oppdatert

Risikoen for kreft og hjertesykdom kan nær halveres ved å ta sykkelen til jobben, ifølge bbc.com. Studien er den største som er gjennomført på området, og den har fulgt 250 000 briter til og fra arbeid i en femårsperiode.

Helsegevinst

Studien sammenliknet personer som var aktive til og fra arbeid, med personer som brukte offentlig transport eller bil.

Jevnlig sykling til og fra jobb viste seg å redusere risikoen for hjertesykdom med 46 prosent, kreftrisikoen ble redusert med 45 prosent og deltakerne som syklet hadde 41 prosent lavere risiko for å dø.

Gjennomsnittlig syklet deltakerne drøye 48 kilometer per uke, og studien viste at jo lengre man syklet dess større ble helsegevinsten.

Uklar årsakssammenheng

Det er ikke mulig å fastslå noe om årsakssammenhenger ut fra studien. Men den helsefremmende effekten var tilstede selv etter at man hadde justert for faktorer som røyking, kosthold og vekt.

Sykling ser også ut til å gi bedre effekt enn å gå, da øktene ofte er lengre og hardere.

Her hjemme er den årlige Sykle til jobben-kampanjen nylig startet.

Les mer her.

Powered by Labrador CMS