Illustrasjonsfoto: colorbox.com

Ønsker å motivere, men får det ikke til

Livsstilsendring er viktig for pasienter med kronisk hjertesykdom, men leger, sykepleiere og fysioterapeuter får ofte ikke til den nødvendige samtalen om temaet, ifølge forskning fra NTNU.

Publisert

Veiledning i å spise sunnere, røykeslutt og å komme i mer bevegelse er sentralt for pasienter med kronisk hjertesykdom. Her spiller leger, sykepleiere og fysioterapeuter en viktig rolle, men flere studier viser at de ikke lykkes med å få til den nødvendige samtalen om livsstilsendring, ifølge forskning.no.

Forsømmer pasientopplæring

– Den faglige dialogen mangler. Helsepersonellet ønsker bedre støtte og rom for å diskutere pasientopplæring med kolleger, men det ser ikke ut til å være kultur for det, sier Margrét Hrönn Svavarsdóttir ved NTNU til nettstedet.

For å undersøke hva som kjennetegner god pasientopplæring, har Svavarsdóttir intervjuet pasienter og helsepersonell i Norge og Island.

Ifølge forskeren handler det om å gi informasjon og kunnskap til å kunne gjennomføre de nødvendige livsstilsendringene.

Tre viktige egenskaper utkrystalliserte seg i intervjuene: Helsepersonell må ha teoretisk kunnskap, klinisk erfaring og evne til å kommunisere budskapet på en god måte.

Avgjørende egeninnsats

Pasientene må selv forstå alvoret i situasjonen, og da er evnen til god kommunikasjon avgjørende for å skape tillit og troverdighet, ifølge Svavarsdóttir.

Potensialet for forbedring er stort, og forskeren mener leger, sykepleiere og fysioterapeuter selv må bygge diskusjons- og dialogkulturen de rapporterer å savne.

Les mer her.

Powered by Labrador CMS