Forsker John-Anker Zwart. Foto: Ram Gupta, Oslo universitetssykehus

Undersøker kostbare lidelser

Muskel- og skjelettlidelser står for en stor del av sykmeldingene i Norge. Det koster penger, men allikevel får ikke disse tilstandene så mye oppmerksomhet.

Publisert

En som er opptatt av nettopp muskel- og skjelettlidelser, i tillegg til hodepine og migrene, er forsker John-Anker Zwart i Helse Sør-Øst

- Vi forsker på vanlige lidelser, så det er ikke så mye sjeldne og livstruende tilstander hos oss, men samtidig er det lidelser som koster samfunnet mye penger, sier Zwart i forbindelse med at han presenteres som månedens forsker i Helse Sør-Øst.

Utpekt som viktig område

Muskel- og skjelettlidelser er blitt satt på dagsorden i Norsk samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG), noe forskeren naturlig nok er godt fornøyd med.

NSG er et strategisk rådgivende organ, sammensatt av medlemmer fra universitetene og de regionale helseforetakene. Satsingen på muskel- og skjelettlidelser startet i 2012, og Forsknings- og formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelse (FORMI) er koordinator for et nasjonalt forskningsnettverk innen muskel- og skjelettlidelser.

Raskere tilbake

Raskere tilbake er bant prosjektene Zwart og FORMI er involvert i, og dette mener forskeren er et viktig arbeid.

- Raskere tilbake er et viktig prosjekt. Det handler om å lage nye pasientsløyfer for behandling og rehabilitering av og for pasienter med ryggplager. Det er et strukturert opplegg og fungerer som et slags pakkeforløp om du vil. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger.

Årsakssammenhenger er selvsagt viktig for en forsker, og for Zwart dreier det seg om å forstå for å gi bedre behandling.

- Vi jobber med å forstå årsakene til ting og på den måten kan vi lære mer om hvordan vi best håndterer pasienter og behandler dem. Slik kan vi finne nye behandlingsmetoder eller angrepspunkter for behandling. Målet for oss er også å få til stor grad av persontilpasset medisin. For eksempel gjennom noen enkle blodprøver å kartlegge hva som passer den enkelte. For å kunne skreddersy behandling må vi forstå genetikken, forklarer Zwart.

Les mer her.

Powered by Labrador CMS