Fagsjef Jan-Ole Hesselberg. Foto: ExtraStiftelsen

Vil ha registrering og publisering

Norske organisasjoner krever at alle kliniske studier skal registreres, og at forskningsresultatene skal publiseres.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med seminaret «Få forskningen frem», arrangert av ExtraStiftelsen 18. oktober, signerte 20 norske organisasjoner et opprop som krever at alle kliniske studier skal registreres, og at resultatene skal offentliggjøres.

Appellen er del av den internasjonale kampanjen AllTrails, ifølge dagensmedisin.no.

Oppropet skal overleveres til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget i neste uke.

Mot publiseringsskjevhet

Fagsjef Jan-Ole Hesselberg i ExtraStiftelsen mener politikerne i første omgang bør skaffe seg oversikt over i hvor stor grad publiseringsskjevhet er et problem i Norge.

– Det første åpenbare skrittet er å få oversikt over hvor stort problemet er innen norsk helseforskning. Jeg skulle ønske at myndighetene i det minste kunne sette ned et utvalg som kan se grundig på dette, så vi får denne oversikten. Mye tyder på at det ikke er bedre i Norge enn andre steder, sier Hesselberg til Dagens Medisin.

Strengere håndheving

Hesselberg mener et første skritt kan være å offentliggjøre data myndighetene allerede har innført krav om å registrere. Videre ønsker fagsjefen å se at kravet om å levere sluttrapport etter kliniske studier håndheves strengere.

Ifølge Hesselberg er informasjon om metode, design, antall forsøkspersoner og så videre, i dag er lite tilgjengelig.

Powered by Labrador CMS