For dårlig skodd for arbeidslivet

En av tre ungdommer dropper ut før de har fullført videregående skole. Mange av dem vil slite resten av livet med å finne sin plass i arbeidslivet, påpeker arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Publisert Sist oppdatert

Fristen for å søke videregående skole går snart ut. Mer enn 60.000 15-åringer skal ta et valg for framtiden, og de fleste vet at 10-årig grunnskole ikke holder.

-Likevel vil en av tre droppe ut før de har fullført. De aller fleste vil finne veien til NAV. Noen vil komme og gå, andre bli hos oss lenge, skriver NAV-direktøren i en kronikk i Aftenposten.

80.000 under 30 år
 
Tallene viser at om lag 80.000 under 30 år nå er registrert hos NAV. Av disse har nesten 40.000 nedsatt arbeidsevne, 10.000 er uføre og 30.000 er arbeidssøkere. Mange av dem har aldri fullført videregående skole. Svake ferdigheter i lesing, skriving, regning og IKT hos mange gjør det vanskelig både å gjennomføre opplæring og skaffe seg jobb.

Joakim Lystad viser også til VG som nylig skrev om en fersk rapport fra OECD. Den viste at altfor mange unge blir rekruttert til trygd i Norge, fordi de ikke har de nødvendige grunnleggende ferdighetene i lesing og skriving. De klarer ikke fullføre og bestå videregående skole. De havner hos NAV.

-Ikke godt nok

-Når 400.000 voksne i Norge ikke kan lese, skrive eller regne godt nok, har ikke utdanningssystemet vært godt nok, skriver Lystad.

Ungdom som ikke har fullført videregående, er overrepresentert i alle NAV sine statistikker, uavhengig av om vi snakker om arbeidsledig ungdom, uføretrygdet ungdom eller ungdom med nedsatt arbeidsevne.

I løpet av 10 år har antallet unge med nedsatt arbeidsevne økt med 60 prosent, og antallet unge uføre med 38 prosent. Økningen er større enn befolkningsveksten. Det er altså mer vanlig blant ungdom i dag å stå utenfor enn det var for bare ti år siden, skriver NAV-direktøren i kronikken. 

Powered by Labrador CMS