NFF møter Helse- og omsorgskomiteen

Helse- og omsorgskomiteen inviterte til høring om representantforslaget som skal sikre rehabilitering og fysisk trening i sykehjem, og Norsk Fysioterapeutforbund benyttet anledningen til å komme med innspill.

Publisert Sist oppdatert

Det er som kjent stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Heidi Greni (Sp) som har fremmet det såkalte dok 8-forslaget, og det er et tredelt forslag de bringer til Stortinget.

Forslaget

For det første ber Toppe og Greni at rehabilitering av eldre innlemmes i opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. Her ønsker man konkrete tiltak for å sikre økt bruk av fysio- og ergoterapi i sykehjem.

Videre ønsker Toppe og Greni at det innføres krav om fysio- og ergoterapikompetanse i sykehjem, og at det utarbeides en nasjonal tilskuddsordning for å sikre de nødvendige stillingene til dette.

På banen

Etter at innspillene var fremført for komiteen, tok vi en prat med forbundsleder Fred Hatlebrekke om hva han hadde lagt vekt på og hvordan han opplevde responsen fra politikerne.

Powered by Labrador CMS