Å ha vært utsatt for overgrep kan pårvirke skaderisikoen for friidrettsutøvere i toppen, viser en svensk studie.
Å ha vært utsatt for overgrep kan pårvirke skaderisikoen for friidrettsutøvere i toppen, viser en svensk studie.

Overgrep øker risikoen for idrettsskader

Kvinnelige friidrettsutøvere i toppen har 12 ganger høyere risiko for å få en idrettsskade om de har vært utsatt for fysisk overgrep, viser en svensk studie.

197 toppidrettsutøvere deltok i studien ved Linköpings universitet i Sverige. 11 prosent oppga at de hadde vært utsatt for seksuelle overgrep. 18 prosent sa at de hadde opplevd fysiske overgrep.

Forskerne så deretter på idrettsskader og ikke-sportslige skader hos utøverne. Hos kvinnelige utøvere som hadde opplevd fysisk overgrep, fant forskerne en 12 ganger høyere risiko for idrettsskade. Hos de som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep, fant de en åtte ganger høyere risiko for ikke-sportslig skade. Studien ble nylig publisert i British Journal of Sports Medicine.

Så på konsekvenser for prestasjonene

Studien ble gjort da Linköpings universitet i Sverige fulgte opp en tidligere studie på omfanget av overgrep blant friidrettsutøvere i toppen. Denne gangen så de også på hvilke konsekvenser overgrep får for prestasjonene til utøveren.

-Vi ville undersøke om overgrep kan henge sammen med den høye graden av overbelastningsskader vi ser i toppidretten i dag, sier Toomas Timpka til forskning.se. Han er professor ved Institutt for medisin og helse ved Linköpings universitet.

Bebreider seg selv

– Mye av sammenhengen stemmer overens med tegn på selvskading. Hos både unge kvinner og unge menn ser vi at de bebreider seg selv. Man bærer traumet inni seg og utsetter seg for risikoer som over tid kan føre til overbelastningsskader, sier Timpka.

Powered by Labrador CMS