NFF og forbundsleder Gerty Lund mener alle i Norge bør ha tilgang til en frisklivssentral.

NFF vil at frisklivssentraler skal bli lovpålagt

– Vi vet at denne type tiltak har effekt.

Publisert

Norsk Fysioterapeutforbund har i flere år ivret for å få politikere lokalt, regionalt og nasjonalt til å lovfeste at alle kommuner skal kunne tilby frisklivssentraler. Nå fremmer NFF budskapet på ny.

– Dette er en type lavterskeltilbud som bidrar til bedre folkehelse. I tillegg er det et viktig bidrag i sykefraværsarbeidet. Vi vet at denne type tiltak har effekt. Heldigvis har mange norske kommuner et tilsvarende tilbud, men ikke på langt nær alle innbyggere i Norge har en slik tilgang. Det mener vi alle bør ha, og derfor vil vi at dette skal være en lovpålagt tjeneste, sier forbundsleder Gerty Lund i en nyhetsmelding på NFFs nettsider.

NFF har også erfart at i kommuner med stram økonomi står stillinger som skal bidra til forebyggende og helsefremmende arbeid, i fare for kutt.

Samlokalisert med idrettssenter

En av kommunene som derimot viser vei, er Vefsn kommune på Helgeland i Nordland. Frisklivssentralen ligger i Mosjøen, i samme lokaler som Kippermoen idrettssenter.

Takket være samlokalisering med idrettssenteret kan deltakere ved Frisklivssentralen bruke det 25 meter store bassenget og et terapibasseng som holder 34 grader. Senteret har også styrkerom og squashhall.

Disse kan få plass

Frisklivssentralen er et tilbud til dem som ikke trener regelmessig, og som trenger hjelp til å komme i gang. Også de som står i fare for å få en livsstilssykdom og vil endre levevaner, kan få frisklivsplass.

– De fleste som kommer hit, henvises av fastleger. Det er en ekstra sikkerhet når vi skal i gang med trening, sier fysioterapeut Marit Luktvasslimo.

Kartlegger behov og mål

Hun har jobbet ved Frisklivssentralen i en årrekke og forteller at hun alltid starter med samtaler når de får en ny deltaker. Da kartlegges behov og mål.

– De som kommer hit, har en frisklivsresept som varer i tre måneder. Den koster 350 kroner for deltakeren. Alle deltar på to eller flere treninger i uken og har tilpasset treningsprogram med utholdenhet og styrketrening. Vi følger evidensbaserte treningsprinsipper som 4X4 intervalltrening, forteller Luktvasslimo.

– Flere bør gjøre som Vefsn

Regionleder Hans Leo Dagsvik i NFF mener noe av suksessen til Frisklivssentralen i Vefsn skyldes at de er lokalisert sammen med et idrettssenter.

– Norske kommuner velger å løse frisklivssentralene ulikt. I Vefsn har kommunen valgt å legge det til idrettssenteret, noe som gjør at fasilitetene er optimale. Flere bør gjøre som Vefsn, sier Dagsvik.

Les også:

Fysioterapeuter kan jobbe for å unngå sparekniven på frisklivssentraler

Fagessay: Frisklivssentralene har kommet for å bli; hvilke følger bør forskningen få for arbeidet i framtiden?

Powered by Labrador CMS