Kommuner sier nei til økt ansvar for hjelpemidler

De fleste kommuner vil beholde hjelpemiddelformidlingen omtrent slik den er i dag. Regjeringen ser helst at kommunene tar mer ansvar.

Publisert Sist oppdatert

Den sittende regjeringen har hatt en ambisjon om å gjennomgå hjelpemiddelformidlingen i Norge. Blant forslagene som har vært drøftet, er å overføre mer ansvar for formidlingen fra staten til kommunene.

Et ekspertutvalg leverte en rapport til Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i februar, og rapporten har vært ute på høring. Det har kommet inn 240 svar, blant annet fra 137 norske kommuner. Og et stort flertall av disse kommunene vil ikke ha et større ansvar for formidling av hjelpemidler, skriver bladet Handikapnytt.

Sterkt kritiske

Denne konklusjonen framkommer i en gjennomgang av høringssvarene som seniorrådgiver Guri Henriksen i Norges Handikapforbund har gjort.
– Kommunene, og de aller fleste andre høringsinstansene, slakter forslagene fra ekspertutvalget, som går ut på å ta finansiering og rettigheter til hjelpemidler ut av Folketrygden, sier Henriksen.

Flertallet i utvalget anbefaler blant annet å ta fastmonterte hjelpemidler i hjemmet – som personløftere og trappeheiser – ut av Folketrygden og hjelpemiddelsentralene, og i stedet legge ansvaret over på Husbanken og kommunene.

Statlig vs. kommunal finansiering

Høringssvarene viser en overveldende støtte til dagens system, med individuelle rettigheter, statlig finansiering gjennom Folketrygden og formidling gjennom faglig sterke hjelpemiddelsentraler. Kommunene, og de aller fleste andre høringsinstansene, slakter forslagene fra ekspertutvalget som går ut på å ta finansiering og rettigheter til hjelpemidler ut av Folketrygden, ifølge gjennomgangen til Norges Handikapforbund.

Powered by Labrador CMS