- Lytter ikke til fagfolkene

NFFs forbundsleder, Fred Hatlebrekke, er opprørt over at regjeringen vil overføre ansvar og finansiering av hjelpemidler til kommunene.

Publisert Sist oppdatert

Et ekspertutvalg, Hjelpemiddelutvalget, har gjennomgått hjelpemiddelpolitikken, og deres rapport var ute på høring tidligere i år. Her advarte både Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Ergoterapeutene og flere brukerorganisasjoner mot å overføre ansvaret og finansieringen av hjelpemidler til kommunene. Det samme gjorde et flertall i utvalget.

Les høringsnotatet her.

Allikevel velger regjeringen i statsbudsjettet for 2018 å nettopp overføre ansvaret til kommunene.

Totalansvar

«Det er kommunene som i dag i stor grad forvalter ordningen med enkle og høyfrekvente hjelpemidler, men uten at de har finansieringsansvaret. Forslaget fra utvalgets mindretall om å gi kommunene et totalansvar for denne hjelpemiddelgruppen er først og fremst begrunnet med en bedre tjeneste for brukerne», står det å lese i Arbeids- og sosialdepartementets forslag til budsjett for 2018.

Raskere saksbehandling og en mer brukervennlig formidlingsprosess trekkes frem som fordeler ved å overlate ansvaret til kommunene. Regjeringen mener videre at kommunene vil ha klare økonomiske insentiver for å tilby hjelpemidler som et supplement til de øvrige tjenestene.

Mer kompliserte og kostbare hjelpemidler vil fremdeles være rettighetsfestet i folketrygden.

Fjerner rettighet

Forbundsleder Hatlebrekke frykter først og fremst at manglende kompetanse og svak kommuneøkonomi vil gå ut over brukerne, som inntil nå har hatt rettighetsfestet krav på hjelpemidler.

- Det er åpenbart at folketrygdloven må endres dersom dette ansvaret overføres til kommunene.  Her mister altså brukerne en rettighet, påpeker Hatlebrekke.

Tilrettelegging av bolig vil bli et ansvar for kommunene og Husbanken, ut fra regjeringens modell.

- Regjeringen lytter ikke til faglige argumenter i denne saken, og i høringsrunden var NFF helt imot denne endringen, understreker forbundslederen.

- Vi frykter at kommune ikke har kompetanse og økonomiske muskler til å ta seg av denne oppgaven, selv om Husbanken også skal på banen. Dette er et område kommunene ikke har befattet seg med tidligere, legger han til.

Hatlebrekke mener det er en klar sammenheng mellom denne endringen, og at kommunene skal få stadig større ansvar ettersom samhandlingsreformen brer om seg.

- Dessverre er det slik at oppgavene blir tildelt kommunene før de er innrettet på å kunne ta seg av dem. Det er stikk i strid med hva helse- og omsorgsminister Bent Høie har uttalt tidligere. Ministeren har forsikret kommunene om at de skal settes i stand til å løse oppgavene før påleggene kommer, men her ser vi et klart eksempel på oppgaveoverføring uten at den nødvendige kompetansen er på plass, sier Hatlebrekke.

Les NFFs høringssvar her.

Rammer funksjonshemmede hardt

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) mener regjeringens grep vil ramme de funksjonshemmede hardt.

- Med dette forslaget viser regjeringen at de ikke lytter til faglige argumenter. I høringsrunden var FFO og flere brukerorganisasjoner helt imot og frarådet på det sterkeste å flytte ansvar for hjelpemidler fra Folketrygden, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Organisasjonen frykter at endringen vil føre til en sterk svekkelse av funksjonshemmedes mulighet til å leve et selvstendig liv, og til å kunne delta i arbeidslivet på lik linje med funksjonsfriske.

FFO peker også på at de aller fleste kommunene som svart på høringen var imot oppgaveflyttingen.

Les FFOs politiske notat om saken her.

Powered by Labrador CMS