Leder for FYSIO Tromsø, Johanne Nikolaisen, forteller at det er et inkluderende miljø på UiT med små klasser. (Foto: Cecilie Bakken Høstmark og privat).
Leder for FYSIO Tromsø, Johanne Nikolaisen, forteller at det er et inkluderende miljø på UiT med små klasser. (Foto: Cecilie Bakken Høstmark og privat).

Fysioterapistudentene i Tromsø er mest fornøyd

De som tar fysioterapi i Tromsø er mest fornøyd med undervisning, tilbakemeldinger og organisering av de fire utdanningene i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Nylig ble Studiebarometeret for 2019 publisert, og der har fysioterapistudentene i både Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo sagt hva de synes. De er spurt om flere faktorer rundt undervisning, tilbakemelding og veiledning, kontakt med arbeidslivet, om studiet utfordrer og engasjerer, og overordnet tilfredshet med studieprogrammet.

Så fornøyd er studentene

Gjennomsnittlig skår på landsbasis for fysioterapiutdanningen. Skår fra 1-5, der 5 er best:

Undervisning – 3,9

Tilbakemeldinger fra ansatte - 3,3

Forventninger - 4,0

Læringsmiljø – 3,9

Organisering - 3,4

Tilknytning til yrkeslivet – 3,4

Inspirasjon – 4,1

Helhetsvurdering – 4,3

Se alle resultater på studiebarometeret.no

Tromsø kommer best ut, og ligger over landsgjennomsnittet for fysioterapistudiene på de fleste temaene. Studentene gir skåren 4,6 av 5 på helhetsvurderingen av studiet. Leder for FYSIO Tromsø, Johanne Nikolaisen, forteller at det er et inkluderende miljø med små klasser. Klassene har maks 45 studenter.

Også studieleder på bachelor Morten Nikolaisen ved UiT Norges arktiske universitet er opptatt av at de er den minste fysioterapeututdannelsen i Norge. Det kan ha sitt å si for både miljø og kontakten med lærerne, mener han.

Minst fornøyd i Oslo

OsloMet kommer dårligst ut. De ligger på landsgjennomsnittet på to temaer og ellers under. Helhetsvurderingen er 4,0.

Instituttleder Hege Bentzen ved OsloMet sier at de ikke har svaret på hvorfor det er slik, men påpeker at det innenfor hvert tema er mange spørsmål. Resultatene er nok mer sammensatte enn hva som kommer frem hvis man kun ser på indeksresultatene, mener hun, og sier at på flere av spørsmålene ligger OsloMet over landsgjennomsnittet. 

-Tendensen i studiebarometeret er at «store programmer» kommer litt svakere ut. OsloMet har langt flere studenter enn de andre utdanningsinstitusjonene i Norge innen fysioterapi. Svarprosenten hos oss i år var veldig lav, det gjør jo også at resultatene blir noe mere usikre, sier Bentzen.

Ved NTNU ligger de nær landsgjennomsnittet på de fleste av sju faktorer. Her skårer læringsmiljø lavere enn snittet. Høgskulen på Vestlandet ligger på eller litt over landsgjennomsnittet for de fire fysioterapiutdanningene på de fleste faktorer.

Tidlig pasientkontakt

Både studielederen og lederen for FYSIO Tromsø er opptatt av at studentene i nord tidlig får oppleve pasientkontakt, siden de har praksis allerede første semester.

-Skolen legger opp til mye praksis i løpet av utdanningen og vi har totalt 28 uker fordelt på tre år. Dette gjør at vi får en fin blanding av teori og pasientkontakt, sier Johanne Nikolaisen.

På punktet «undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt» i studiebarometeret gir fysioterapistudentene i Tromsø skåren 4,7 av 5.

Morten Nikolaisen sier at de har en stab med lærere der alle har ganske lang fartstid fra klinisk arbeid og prioriterer undervisning høyt. Det tror han har stor betydning for undervisningskvaliteten.

Les utvidet sak med flere kommentarer i neste utgave av Fysioterapeuten.

Powered by Labrador CMS