Skjermdump fra Unio.no

Bør ikke avspises med smuler

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Fysioterapeutens syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Publisert

I morgentimene torsdag la 185 fysioterapeuter landet over ned arbeidet og gikk ut i streik. Det er trist, men nødvendig. Jeg henter inspirasjon fra redaktøren av Sykepleien og sier omtrent som henne: Det er på tide fysioterapeutene får lønn som fortjent.

Ansvarlig redaktør Irene Mårdalen.

Pandemien har – kanskje mer enn noe annet – vist oss betydningen av dedikert og kompetent helsepersonell i dette landet. Fysioterapeuter har stått skulder mot skulder med sykepleiere og andre helseprofesjoner, og sørget for at koronasyke og andre som trenger det får nødvendig helsehjelp.

De finner seg i ustrakt bruk av smittevernutstyr, utstyr som på ingen måte gjør arbeidsdagen enklere. De jobber tett på pasienten, og lar seg ikke stoppe av at de skal ut til sårbare pasienter.

Fysioterapeutene vi har snakket med finner behandlingsløsninger som reduserer smitterisikoen; som trening og rehabilitering ute, videokonsultasjoner, trening over teams og vi vet ikke hva for å gi pasientene bistand.

Forleden hadde vi en artikkel som viste at fysioterapeuter i Drammen ikke avlyser Sterk og stødig-trening for eldre. Takket være en digital løsning, tilbyr de nå treningsgrupper flere ganger i uken, og de eldre lar seg rive med. Til glede for den det gjelder. Til nytte for samfunnsøkonomien.

Samtidig setter mange av fysioterapeutene sitt eget private liv på vent. I redaksjonen har vi snakket med fysioterapeuter som – spesielt i starten av pandemien – knapt var sammen med egne foreldre, besteforeldre eller søsken. De ville skjerme dem fra eventuell smitte.

I kommunesektoren tør jeg påstå mange av dem blir avspist med smuler. Kanskje det er å ta hardt i, men en årslønn for en hundreprosent stilling som fysioterapeut i en kommune er ikke å skryte av. Verken for ferske eller erfarne fysioterapeuter.

Streik er aldri et ønsket resultat av forhandlinger. Ofte rammer det pasientene – de som trenger fysioterapeutene som mest – hardest. Nå - mer enn noen gang - trenger pasientene fysioterapeutene og annet helsepersonell på jobb.

Det er derfor trist å se at KS ikke vil bevege seg fra det frontfaget fikk. 2.8 prosent lønnsvekst er ikke nok. Fysioterapeutene i kommunene fortjener økt lønn. I år er tiden inne for å gi dem det.

Powered by Labrador CMS