Forbundsleder Gerty Lund kommenterer kritikken fra Steinar Krey Voll.

Jeg tar kritikken på alvor

Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens mening.

Publisert Sist oppdatert

Fakta

  • Seksjonsleder for seksjon for fysioterapi og sosialmedisin ved Oslo universitetssykehuset, Steinar Krey Voll har ropt varsku fordi han mener NFF ikke oppleves relevant for sykehusfysioterapeuter.
  • Han savner bedre kommunikasjon, flere og mer målrettede kurs samt fokus på sykehusfysioterapeuter ovenfor politikere og beslutningstakere
  • Regionleder Karianne Bruun Haugen tar kritikken på alvor og har allerede startet på forbedringsarbeidet
  • Generalsekretær Stian Rugsveen Engen og Forbundsleder Gerty Lund lytter også til Krey Voll. de opplyser at NFF gjør flere tiltak som bedrer kommunikasjonen og samhandlingen med sykehusfysioterapeutene

Det er synd at Steinar Krey Voll opplever at han ikke blir hørt og sett i NFF. Det er viktig å lytte til kritikken hans. Når noen kritiserer, er det flott at det også kommer konkrete forslag til hva og hvordan ting bør gjøres bedre.

Oslo universitetssykehus – som Krey Voll representerer - er en spesiell organisasjon. Det er et stort helseforetak som består av mange sykehus som i seg selv er svært store. Med sine cirka 240 fysioterapeutårsverk og enda flere ansatte spredt på flere lokalisasjoner, blir det mange tillitsvalgte som igjen har sitt eget «hierarki».

Det å skulle følge «linja» i kommunikasjon med medlemmene oppleves utfordrende begge veier. Jeg har derfor bedt om at det må finnes en bedre og enklere måte å nå medlemmene på og lover at jeg skal følge opp at vi får orden på dette.

Kurs og spesialistutdanning

Kritikken Krey Voll retter i forbindelse med kurs og spesialistutdanning tar jeg også på alvor, og det har vi gjort en god stund.

I disse dager jobbes det blant annet med å forbedre nettopp dette arbeidet. Det er et forbedringsprogram som, gjennom et sett med tiltak og prosjekter, skal gjøre at NFF leverer flere kurs med høyere kvalitet til sine medlemmer. Faggruppene er en svært viktig del av organisasjonen NFF. Mange av faggruppene har sin hovedtyngde av medlemmer nettopp i sykehusene, og en stor andel av NFF-spesialistene har sitt virke i ulike avdelinger rundt om i helseforetakene.

Det som ikke synes

Det foregår mye arbeid sentralt i NFF som ikke synes for medlemmene i det daglige. Mye av høsten gikk med til forhandlinger, blant annet i Spekter. Mye av forhandlingsarbeidet skjer gjennom Unio, men NFF er definitivt med i arbeidet. Vi har to representanter i Unios forhandlingsutvalg for Spekter-området. I dag er vi to representanter i utvalget, samt at vi har med vår egen advokat samt en tallknuser fra sekretariatet.

Når vi snakker med Stortingspolitikere og andre beslutningstakere, så refereres som regel ikke disse møtene. Men vær trygg, vi snakker også om sykehusfysioterapeutene. Under pandemien har vi blant annet hatt møte med Folkehelseinstituttet om smittevernutstyr til fysioterapeutene.

Forbundsstyret

Når det gjelder kritikken Krey Voll har vedrørende saker vi behandler i Forbundsstyret er det slik at vi – i styret - behandler saker på overordnet politisk nivå i henhold til føringene som blir gitt av Hovedlandsmøtet. Sykehusfysioterapeutene har sin naturlige plass her som alle andre ansatte fysioterapeuter. Lederne for Tariffpolitisk utvalg og Fag- og utdanningspolitisk utvalg sitter i Forbundsstyret. Diskusjonene som føres i Forbundsstyret kommer ikke til syne i protokollene. Der står stort sett bare vedtakene som er fattet.

Kronikker og offentlige utspill

Steinar Krey Voll ønsker seg kronikker og andre offentlige utspill fra ledelsen om sykehusfysioterapeuter. Det gjør vi også. Det å få inn kronikker i landets aviser er lettere sagt enn gjort. Så fort vi har saker som kan ha offentlig interesse eller et budskap vi ønsker å nå ut til det offentlige med, skriver jeg enten alene eller med bistand fra svært kompetente medarbeidere i sekretariatet kronikker og debattinnlegg. Det er dessverre bare en brøkdel som blir antatt. Vi har dog aldri hatt så mange innlegg i landsdekkende aviser som vi hadde i 2020. Disse var ikke spesifikt om sykehusfysioterapeuter, men er av generell karakter og alltid vært koblet opp mot konkrete utfordringer eller dagsaktuelle saker. Vi har produsert dobbelt så mange innlegg som hva som er blitt akseptert, men vi gir oss aldri!

Jeg håper og tror at medlemmene generelt vil merke at det er satt i gang et stort forbedringsarbeid på mange fronter i organisasjonen. Jeg ber om litt tålmodighet fra Steinar da både generalsekretær og jeg var nye i 2020. Stian kom først i august. Det har vært flere utskiftinger i sekretariatet og i tillegg har mye ressurser vært brukt på koronapandemien som var planlagt brukt til oppfølging av andre konkrete områder. Jeg opplever at vi nå ikke bruker så mye energi på pandemien og at vi derfor har kunnet gå løs på de oppgavene vi egentlig trodde og håpet på at vi skulle jobbe med. Vi skal få NFF til å bli det naturlige samlingspunktet for landets fysioterapeuter.

Powered by Labrador CMS