Gerty Lund.

Når «riktig» bærer galt av sted – hvem har ansvaret da?

Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens mening.

Publisert

Mandag 8. mars behandlet Stortinget et representantforslag fra SV om å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet. Forslaget gikk på at regjeringen ble bedt om å sette ned et offentlig utvalg som skal kartlegge ulikhetene i rehabiliteringstilbudet i kommuner og spesialisthelsetjenesten, og komme med konkrete forslag til hvordan det kan leveres gode rehabiliteringstilbud.

Videre skulle regjeringen bes om å sette ned et offentlig utvalg som skal kartlegge ulikhetene i rehabiliteringstilbudet i kommuner og spesialisthelsetjenesten, og komme med konkrete forslag til hvordan det kan leveres gode rehabiliteringstilbud. Sp hadde et forslag i samme retning. Begge ble nedstemt av regjeringspartiene og Frp.

Dette ble påpekt i evalueringsrapport

For kort tid tilbake leverte KPMG en evalueringsrapport bestilt av Helsedirektoratet vedrørende opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019). I evalueringsrapportens sammendrag står følgende:

«Evalueringen finner at opptrappingsplanen i seg selv fremstår som en tilskuddsordning og ikke en plan som var rigget for å bidra til en systematisk og varig styrking av levering av tjenester for habilitering og rehabilitering. Det eksisterer ikke et godt nok datagrunnlag til å si om feltet har blitt styrket i perioden 2017 – 2019. Habiliterings- og rehabiliteringsfeltet er preget av fragmentering både geografisk og aktørmessig, med svak styring og lederforankring. Evalueringen finner også at opptrappingsplanen i liten grad har «truffet» habiliteringsfeltet og bidratt lite til sterkere satsing der.

Evalueringen peker på et behov for en tydeligere strategi og ansvarsfordeling i feltet, med klare føringer for hvordan kommuner og andre aktører kan innrette sine tjenester. Det er også behov for en styrking av kunnskap og tilrettelegging for bedre dokumentering av effekter og tilrettelegging for systematisk læring.

KPMGs første anbefaling er: Utarbeid og vedta en nasjonal plan for habilitering og rehabilitering

Leser det annerledes enn Høie

I debatten i Stortinget 8. mars peker helseminister Bent Høie på kommunenes ansvar innenfor rehabiliteringsfeltet og kommunens ansvar for å sørge for et tilbud og til å velge hva slags tilbud de skal ha.

Høie mener dessuten at evalueringsrapporten viser at satsningen på opptrappingsplanen har virket. Det er interessant hvor forskjellig man kan lese et dokument.

Å peke på kommunene kaller jeg rasjonell ansvarsfraskrivelse. Det er på en måte riktig, men hva når det «riktige» bærer galt av sted? Hvem sitter med det overordnete ansvaret for befolkningens helsetjenestetilbud? Hvem skal løfte opp og se på om dagens organisering og finansieringsordninger faktisk er de best egnede for å gi det beste tilbudet til beste for befolkningen og samfunnsøkonomien?

Er det en ansvarsfraskrivelse vi er vitne til, eller er det hele et ledd i et større politisk spill og plan for å få færre og større kommuner? I så fall hvem betaler prisen for det spillet?

Powered by Labrador CMS