Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatternes mening.

Tillitsvalgte fra KS og Spekter etter vellykket gjennomføring av tillitsvalgtopplæring del 1 i Trondheim

Tillitsvalgt – fra kjedelig til gøy

- Hva motiverer noen til å bli tillitsvalgte?, spør artikkelforfatterne.

Jens Fredrik Aas

Skrevet av Jens Fredrik Aas og Jan Frode Rønning, regionledere for henholdsvis Region Osloområdet og Region Midt i Norsk Fysioterapeutforbund.  

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har nylig gjennomført opplæringsrunde for tillitsvalgte i tariffområdene KS og Spekter. En gruppe dedikerte og nysgjerrige fysioterapeuter har blitt rustet opp med ny kunnskap og nye ferdigheter. Som regionledere har vi hatt gleden av å møte og inspireres av våre nybakte tillitsvalgte. Nå vil vi dele noen av våre tanker om den spennende rollen de har tatt på seg.

Jan Frode Rønning

Hvem er våre tillitsvalgte?

Tillitsvalgte blir ofte omtalt som organisasjonens ryggrad, førstelinja, eller til og med limet som holder NFF sammen. Uansett hvilken metafor vi bruker, er det en ubestridelig sannhet at våre rundt 500 tillitsvalgte utgjør en fundamental del av Norsk Fysioterapeutforbund. De er fysioterapeuter som har påtatt seg en til tider utfordrende oppgave – å representere og ivareta medlemmenes interesser. Deres engasjement og dedikasjon er uunnværlig. De fungerer som talspersoner i møte med arbeidsgivere og bidrar som konfliktløsere og forhandlere. Deres arbeid er avgjørende for å sikre gode arbeidsvilkår, lønnsavtaler og en sterk profesjonsforening.

Hvorfor tillitsvalgt?

Hva motiverer noen til å bli tillitsvalgte? Dette er et spørsmål med mange svar. Noen velger denne rollen på grunn av sterkt engasjement og en genuin interesse for å representere medlemmene og bidra til fellesskapets beste. Andre blir oppfordret av kolleger som ser potensialet i dem, mens noen blir valgt fordi det ikke finnes andre kandidater.

Arbeidsmiljøloven har ingen direkte bestemmelser som krever at virksomheten skal ha en tillitsvalgt, men den forutsetter flere steder at ansatte er representert gjennom tillitsvalgte i saker som gjelder arbeidsvilkår. Ethvert medlem kan bli en tillitsvalgt, uavhengig av forkunnskaper. Å være tillitsvalgt er spennende og lærerikt. Det gir deg verdifull erfaring, innsikt og nettverk, som kan være til nytte resten av yrkeslivet.

Opplæring og støtte

NFF har lagt stor vekt på opplæring til våre tillitsvalgte. Dette inkluderer omfattende opplæringsprogrammer og nettverksgrupper som gir medlemmene en forståelse for rollen og ansvaret som følger med det å være tillitsvalgt. Opplæringen dekker juridiske aspekter, forhandlingsteknikker og strategier for å best ivareta medlemmenes interesser. Ofte er tilbakemeldingen etter opplæringen: «Jeg trodde ikke at noe som hørtes så kjedelig ut kunne være så gøy». I tillegg mottar de tillitsvalgte verdifull støtte fra regionledere, rådgivere i NFF og fra andre tillitsvalgte.

Sammen beveger vi samfunnet

Tillitsvalgte er viktige for Norsk Fysioterapeutforbund. Takk til alle dere som tar denne rollen på arbeidsplassen. Vår oppfordring til deg som tenker det høres spennende ut - vurder å bli en del av dette viktige arbeidet. Sammen kan vi skape en enda bedre arbeidshverdag og fremtid for fysioterapeuter i Norge. Vår felles kamp fortsetter, vi håper du vil være med!

For ordens skyld: Fysioterapeuten redigeres etter Redaktørplakaten og Pressens Vær Varsom-plakat. Utgiver: Norsk Fysioterapeutforbund. 

Powered by Labrador CMS