Forbundsleder Gerty Lund.
Forbundsleder Gerty Lund.

"Vi har vært for dårlige til å ivareta sykehusfysioterapeutene"

Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens mening.

Publisert

Kjære sykehusfysioterapeuter!

Jeg skal være den første til å innrømme at NFF som organisasjon har vært for dårlige på å ivareta sykehusfysioterapeutene. Det må jeg bare beklage. Jeg kommer selv fra sykehus og har savnet en tydelig NFF stemme gjennom flere år. Å oppsøke sykehusene for å bli kjent med det brede spekteret av fagområder fysioterapeutene dekker der, sto høyt oppe på blokka mi da jeg overtok roret i NFF.

Men, så etter to måneder i «sjefsstolen» kom koronaen, og alle mine planer måtte endres. Fysioterapeutene som måtte stenge sine institutter og sto uten inntekt over natten måtte gis høy prioritet. Det tror jeg alle forstår. Det samme gjaldt kommunalt ansatte fysioterapeuter som ble omdirigert inn til smittesporing og pleietjenesten. Her måtte midlertidige arbeidsavtaler på plass for å sikre og ivareta rettigheter m.m.

Hva har vi så gjort for sykehusfysioterapeutene i denne perioden?

- Vi var i kontakt med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for å sikre at fysioterapeutene som jobbet med coivd-19 pasientene på sykehus fikk adekvat smittevernutstyr.

- Jeg sendte ut mail til alle medlemmene som var registrert hos oss som ansatt i sykehus 20. mars for å høre hvordan dere ble ivaretatt i spesialisthelsetjenesten og fikk mange svar tilbake.

- Jeg har hatt møter med lederne av fysioterapitjenesten ved sykehusene.

- Vi formidlet kunnskap om lungefysioterapi på nettsiden og sosiale medier for øvrig – også overfor Helsedirektoratet.

- Vi hadde møter med stortingspolitikere fra flere partier for å synliggjøre det arbeidet dere sykehusfysioterapeuter har gjort i denne perioden

- Til Verdens fysioterapidag inviterte vi Høie til å komme med en hilsen til fysioterapeuter generelt og sykehusfysioterapeutene i særdeleshet.

- Det har vært skrevet debattinnlegg, sammen med faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi, som vi har forsøkt å få inn i ulike medier.

Dere etterlyser å gjøre sykehusfysioterapeutene mer synlige. Media som aviser og TV er kanskje ikke alltid rett sted. Det er utrolig vanskelig å få noe inn i aviser eller at NRK skal fatte interesse. Dette er noe vi jobber med kontinuerlig, men det er svært mange som slåss om den oppmerksomheten. Synlighet i media kan være viktig overfor publikum, men politikerne når vi gjerne på en enda bedre måte ved direkte kontakt. Senest i dag 2. februar hadde jeg 1 times møte med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Politikerne har i mange år satt dagsorden – og deres fokus har etter samhandlingsreformen vært på helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Det har bidratt til at NFF har måttet forholde seg til alle hørings- og innspillfristene som har blitt satt. Og det må erkjennes at det har kommet svært mye fra den fronten som NFF har måttet forholde seg til.

Jeg kommer veldig gjerne på besøk til der ute på sykehusene – helst fysisk, men digitalt er også en mulighet – for jeg vil svært gjerne bidra til at deres imponerende faglige kompetanse blir sett og anerkjent. Jeg vil vite hvor skoen trykker, hva som er viktig for dere som jobber i spesialisthelsetjenesten og hva NFF kan gjøre.

NFF hvem er det? Det er oss alle som medlemmer. Jeg er valgt for å lede organisasjonen, medlemmene bestemmer hva jeg skal jobbe med. Gi meg innspill, så ser vi hva vi kan få til sammen. Adressen er: gl@fysio.no

Med vennlig hilsen

Gerty

Powered by Labrador CMS