SIri Merete Omang gleder seg til to dager med faglig påfyll for godt over 100 pensjonister

130 pensjonister samles til faglig påfyll

I Sandvika samles denne uken over 130 pensjonerte og samtidig svært faglig interesserte fysioterapeuter til seminar - om hjernen.

Publisert Sist oppdatert

Det er styret for Seniorforum Osloområdet i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) som står bak arrangementet, som skal holdes i Sandvika i Bærum. Pensjonistene har fått tak i leger, psykologer og fysioterapeuter som de mener har god og relevant kunnskap om temaet – og som de mener er gode formidlere av denne kunnskapen.

Når så mange pensjonister møter opp til faglig påfyll, blir redaksjonen i Fysioterapeuten nysgjerrig. Hva er hemmeligheten? Vi tok en prat med Siri Merete Omang, som leder NFFs Seniorforum Osloområdet, som arrangerer seminaret.

Fra brainstorming til stort seminar

– Hvordan har dere klart å jobbe frem dette arrangementet?

– Vi overtok «stafettpinnen» etter Seniorforum i Trøndelags Inspirasjonsseminar i 2021. Temaet ble «Hjernen - stimulering og vedlikehold i eldre år». Vårt eget styre har hele tiden hatt ansvaret for arrangementet, forteller Omang, og roser pensjonistene:

– En «brainstormgruppe» med kollegaer fra aktuelle fagområder fra vårt seniorforum ga oss avgjørende innspill for videre utvikling av seminaret. Hjerneforskere med ulike innfallsvinkler innen temaet ble kontaktet og engasjert. Vi er stolte av å ha fått med egne kollegaer som bidrar med nyere metoder for rehabilitering etter hjerneslag. Vi fant frem til engasjerte og spennende forelesere innen psykologi og livsmestring og krav til nevropsykologiske ferdigheter i eldre år. Inkludert ble også et innspill om betydningen av dans og bevegelser.

Fysioterapeut hele livet

– Hvorfor denne interessen? Er det i lys av egen helse som pensjonist? Eller mer faglig – i lys av at deltakerne fortsatt opplever en sterk faglig tilhørighet?

– Vår erfaring er at fysioterapeuter har en sterk fagidentitet og identifiserer seg som fysioterapeuter hele livet. De følger med utviklingen av faget, og det svekkes iallfall ikke av egne behov og egen helse som pensjonist.

Omang forteller også at fysioterapeuter i mange sammenhenger kan oppleve at de med sin kunnskap fremdeles kan være med og bidra til bedre folkehelse.

– Vet du noe om hvor mange av deltakerne som fortsatt jobber med eller praktiserer fysioterapi?

– Invitasjonen til dette seminaret er gått ut til pensjonistmedlemmene i NFF. For å være pensjonistmedlem i NFF er det klare kriterier til omfanget av yrkesaktivitet, og vi har ikke kontrollert på hvor mange som per i dag praktiserer fysioterapi innenfor disse rammene, sier hun.

Bekrefter det vi vet

– Vi vet jo litt om forventet alder i befolkningen. Og at kvinnelige fysioterapeuter er de som statistisk sett lever lengst av alle. Tror du dette kan ha en sammenheng med denne typen faglig interesse?

– Fysioterapeuter er nok mer enn gjennomsnittet opptatt av å holde seg både i god fysisk og mental form. Den store interesse for dette seminaret er med på å bekrefte dette, sier Omang. 

– Hvor ofte møtes NFF-seniorer for faglig (og sosial) påfyll i deres region?

NFF seniorforum Osloområdet inviterer til faglig, sosialt eller kulturelt påfyll to ganger om våren og to ganger om høsten. I tillegg arrangerer vi en sommerutflukt. I år er det ene høstmøtet erstattet av dette seminaret. 

– Hva er dere i styret sine forventninger til disse dagene?

– Vi forventer spennende dager faglig og at temaene vil engasjere deltakerne. Videre regner vi med at deltakerne også koser seg sosialt. Deltakerne kommer fra mange kanter av landet, og det er sikkert mange som vil treffe kjente, kollegaer og endog gamle kullkamerater de ikke har sett på lang tid. 

Koster mye

– Kommer vi til å se flere slike seminarer fremover?

– Det er et økonomisk spørsmål, svarer Omang. 

– Vi har fått støtte av Pensjonistforbundet på kr 10.000 til dette seminaret. Videre bruker vi store summer fra egen konto. Dette er penger som ikke ble benyttet under koronaperioden og som sånn sett skal komme medlemmene i Seniorforum Osloområdet til gode. Vi har nå valgt å inkludere alle pensjonistmedlemmene i NFF på de samme betingelsene, men det sier seg selv at dette har vi ikke økonomi til å gjenta alene. 

Oppfordrer til medlemskap

– Det har ikke tidligere vært automatikk i at pensjonistmedlemmer i NFF meldes inn i et seniorforum, sier Siri Merete Omang. Før hun avslutter med en aldri så liten oppfordring:

– Av medlemskontingenten, som per i dag er kr 500 i året, går kr 170 til Seniorforum, som dermed kan arrangere faglige, sosiale og kulturelle treff for medlemmene. Så jeg oppfordrer alle pensjonistmedlemmene i NFF til å melde seg inn i det Seniorforum som det er naturlig for dem å benytte seg av. Dette gjøres enkelt ved å sende en e-post til medlem@fysio.no!

Powered by Labrador CMS