Høy lønnsvekst. Men prisveksten var høyere.

4,6 prosent lønnsvekst fra 2021 til 2022 – høyeste siden 2008

Gjennomsnittslønna til fysioterapeuter økte med 3,5 prosent.

Publisert Sist oppdatert

– Lønnsveksten i 2022 er den høyeste vi har målt siden 2008. Likevel fikk vi i gjennomsnitt mindre å handle for i fjor, ettersom prisene økte betydelig mer, sier SSB-seksjonssjef Tonje Køber, i en pressemelding.

Oljebransjen steg mest

I pressemeldingen fra SSB står det at lønnsveksten har tatt seg opp i flere næringer, men at lønnen økte klart mest i oljebransjen, som hadde en økning i månedslønnen på 7,6 prosent til 82 130 kroner.

– Den høye lønnsveksten i oljebransjen skyldes i stor grad at bonusen bonusene økte mye. Det kan nok henge sammen med at det har vært et godt år i bransjen, med høy aktivitet og høyere priser på olje og gass, sier Køber.

I industrien økte lønnen med 5,4 prosent.

I undervisningssektoren økte den med 2,3 prosent, som er klart lavere enn andre områder.

– Årsaken er lærerstreiken i fjor, som ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd i september. Mange av de som jobber innenfor utdanning har derfor ikke fått årlig lønnsøkning ennå, sier Køber.

Gap mellom kvinner og menn

Ifølge SSB øker lønnsgapet mellom menn og kvinner.

Køber sier at forklaringen på dette ligger i lav lønnsvekst i kommunesektoren, hvor mange kvinner jobber.

På slutten av 2022 var kvinners lønn 87,6 prosent av menns lønn. Det er en nedgang fra 87,9 prosent året før. Det betyr at lønnsgapet har økt.

Ser man bort fra kommuneforvaltningen hadde kvinner høyere lønnsvekst enn menn i både statsforvaltningen og privat sektor. I sum økte likevel lønnsgapet, skriver SSB.

Hva så med fysioterapeuter?

Gjennomsnittslønnen til heltidsansatte fysioterapeuter økte med 3,5 prosent fra 2021 til 2022. Dette var omtrent på nivå med helse- og sosialsektoren forøvrig (3,6 prosent).

Lønnsgapet i samfunnet fortsetter å øke

Ulikheten i lønnsfordelingen, altså avstanden mellom de som har høyest og lavest lønninger, har økt i både 2021 og i 2022 etter flere år med liten endring. Det er særlig de 10 prosent høyest lønte som har størst lønnsvekst, både i 2021 og 2022.

Alle som har månedslønn på mer enn 78 290 kroner havner i gruppen blant de 10 prosent høyest lønte.

Powered by Labrador CMS