Treningstilbudet til norske kreftpasienter varierer for mye, mener Helle Aanesen i Aktiv mot kreft.
Treningstilbudet til norske kreftpasienter varierer for mye, mener Helle Aanesen i Aktiv mot kreft.

Aktiv mot kreft vil at trening på Pusterom inkluderes i pakkeforløp

Stiftelsen Aktiv mot kreft mener Helse- og omsorgsdepartementet må pålegge helseforetakene å inkludere tilpasset trening i pakkeforløpene. Det for å sikre at kreftpasienter får tilbud på et Pusterom.

Publisert

– Treningstilbudet til norske kreftpasienter varierer for mye. Det fordi flere sykehus mangler Pusterom, og fordi kunnskapen om at vi finnes, også varierer. Det er ofte tilfeldig og flaks at en kreftpasient får høre om tilbudet, sier daglig leder Helle Aanesen i Aktiv mot kreft.

– For få og ofte for små

Aanesen mener behandlingene Pusterommene tilbyr, må inn i såkalte oppdragsdokument. Da blir det en bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet til helseforetakene.

– Vi har enda for få og ofte for små Pusterom. I tillegg er det for få fysioterapeuter og/eller treningspedagoger ansatt. For at flere kreftpasienter skal få nødvendig behandling, må tilbudet styrkes, sier Aanesen.

Det skjer på initiativ fra den private stiftelsen Aktiv mot kreft. I 2022 åpner de et Pusterom på Diakonhjemmet og kanskje også ett i Tromsø. Samtidig mangler det Pusterom ved flere store norske sykehus. Aanesen mener alle kreftpasienter bør henvises til et Pusterom.

– Forskningen levner ingen tvil. Det er økonomisk for samfunnet og verdifullt for den enkelte at kreftpasienter trener under kyndig veiledning før, under og etter behandling. Når det blir en del av behandlingsløpet, vil sykehusene forstå at de har for lite kapasitet. Det er derfor nødvendig å bygge opp tjenesten både der vi allerede er, og dit vi etter hvert kommer, sier Aanesen.

Departementet: Bør løftes inn i nasjonale handlingsprogram

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere uttalt til Fysioterapeuten at bruk av Pusterom vil inngå som en del av anbefalinger for kreftpasienter.

– På kreftområdet bør fysisk aktivitet for eksempel løftes inn i de nasjonale handlingsprogrammene for kreft og pakkeforløp for kreft i forbindelse med en revisjon basert på en kunnskapsgjennomgang, sa han.

Også den forrige regjeringen ønsket å integrere fysisk aktivitet i pakkeforløp.

– Det er naturlig at anbefalinger om fysisk aktivitet og bruk av pusterom vil inngå som en del av arbeidet med å følge opp handlingsplanen, uttalte daværende statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) til Fysioterapeuten.

Powered by Labrador CMS