Illustrasjonsfoto fra Sterk og stødig gruppetrening på Nesodden.
Illustrasjonsfoto fra Sterk og stødig gruppetrening på Nesodden.

Seniorfysioterapeuter samles til inspirasjonsseminar

- De som tror seniorfysioterapeuter trekker seg tilbake for å «gjøre ingenting", de tar feil!

I oktober samles over 50 seniorfysioterapeuter til to hele dager med fag, ideutveksling og gode samtaler. Hva får seniorfysioterapeuter til å beholde interessen for faget?

Publisert

Inspirasjonsseminar for seniorfysioterapeuter

  • Avholdes 28. og 29. oktober i Trondheim
  • Arrangeres av NFF, Seniorforum NFF og Pensjonistforbundet
  • Programmet inneholder foredrag fra erfarne fagpersoner som Rolf-Moe-Nilssen, Audun Myskja og Pernille Thingstad

Vi har snakket med to av dem som bidrar til å fremme et faglig og sosialt fysioterapifellesskap blant seniorfysioterapeuter.

«Bibba» eller Bjørg Karin Benum (82) er leder av Seniorforum i Norsk Fysioterapeuforbund (NFF) i Trøndelag. Seniorforum er et landsomfattende forum for pensjonister og andre seniormedlemmer.

Sammen med Randi Granbo (67), som sitter i programkomiteen, har hun invitert seniorfysioterapeuter fra hele landet til å delta på et inspirasjonsseminar, som går av stabelen i Trondheim 28. og 29. oktober. De har begge tro på at fellesskapet som oppstår på slike arrangementer, bidrar til seniorfysioterapeuters engasjement.

Engasjement ut over yrkesaktive år

Randi Granbo har alltid vært en faglig sulten fysioterapeut. Gjennom sin yrkeskarriere har hun stiftet bekjentskap til et bredt spekter av fagområder. Listen over engasjement og prosjekter er lang, og man kunne derfor tro at hun som pensjonist, var klar for å la faget ligge. Det har hun ingen planer om.

Dette er Seniorforum NFF:

  • Et landsomfattende forum for fysioterapeuter som er pensjonert eller har passert 62 år
  • Eksistert siden 2000
  • Medlem i Norsk Pensjonistforbund, og medlemmer i Seniorforum NFF mottar bladet Pensjonisten
  • Gir reduserte priser på Tidsskriftet Fysioterapeuten til medlemmer

- Jeg er ikke av dem som har «holdt ut» i jobben min, mens jeg ventet på å kunne gå av med pensjon, forteller hun.

Granbo deler fra sin reise gjennom arbeidslivet med en glødende iver. Det er få områder av faget hun ikke har vært innom. De siste 26 arbeidsaktive årene hennes var hun ansatt ved fysioterapiutdanningen i Trondheim. Granbo forklarer hvordan de ulike erfaringene har bidratt til å forme hennes engasjement.

Randi Granbo Foto:
Randi Granbo Foto:

- Med årene økte interessen for de samfunnsvitenskapelige aspektene ved fysioterapi. Det kan skyldes at jeg ble eldre, men jeg tror det henger vel så mye sammen med at jeg fikk en bredere arbeidserfaring, forklarer hun.

- Jeg har erfart at samfunnsperspektivet er sentralt, enten man jobber innenfor det ene eller andre feltet.

Selv etter en lang og innholdsrik yrkeskarriere, har hun klart å bevare den faglige «driven». Hun mener ikke det er unikt.

- De som tror seniorfysioterapeuter trekker seg tilbake for å «gjøre ingenting», de tar feil! påstår hun.

Varierte inspirasjonsdager

Nå gleder Granbo seg til å møte andre engasjerte seniorfysioterapeuter, spesielt etter en lang periode med pandemi og restriksjoner. Programmet er ikke tilfeldig, og dagene får et spennende og variert innhold.

– Det blir foredrag med erfarne og kunnskapsrike fagfolk i to hele dager, avslører hun.

– Deltakerne skal få utfordre seg litt. Vi fysioterapeuter er ikke så gode til å bare sitte og passivt ta imot. Vi er vant til å være mer «på». Deltakerne skal få bidra med sine erfaringer. På programmet finnes også et idétorg, hvor en selv kan dele aktiviteter eller gode ideer fra sine lokalsamfunn, forteller hun.

En annen av postene på programmet som Granbo ser spesielt frem til, er et besøk av skuespiller og kåsør Marianne Meløy.

– Jeg tror hun vil utfordre oss «som fysioterapeuter». Utenfra er vi kanskje kjent som en gruppe med enkelte særegne fakter. «De der spreke med joggesko». Det kan derfor bli veldig interessant å høre hva hun trekker frem..

Det viktige sosiale nettverket

Granbo tror et spennende program -kombinert med muligheten til å utfordre seg selv - er viktig når seniorfysioterapeuter skal prioritere deltakelse på slike arrangement.

- Ikke minst det sosiale! Det å samles i faglige fellesskap er også en måte å skaffe seg et nettverk og få nye kontakter. Seminarer og andre samlinger er fine arenaer for å utveksle erfaringer og snakke sammen. Her kan seniorfysioterapeuter inspirere hverandre til å engasjere seg i lokalsamfunnet, sier hun.

–Jeg tror seniorfysioterapeuter kan bidra bredt i samfunnet. Vi er ressurssterke og besitter mange kompetanser som kan komme lokalsamfunnet til nytte. De som ønsker det, må kunne få tilbud om å bidra.

Med hjerte for funksjon og forebygging

Etter flere år som leder av Seniorforum kan Bibba Benum langt på vei bekrefte at det sosiale aspektet er avgjørende når seniorfysioterapeuter prioriterer å delta på faglige arrangement. Hun mener samtidig at valg av tema er viktig.

Bjørg Karin "Bibba" Benum
Bjørg Karin "Bibba" Benum

- Mitt inntrykk er at seniorfysioterapeuter generelt har en stor interessere for helsefremming blant eldre, spesielt forebyggende tiltak. Å tenke forebygging i stedet for «reparasjon» er kanskje naturlig for enhver fysioterapeut. Når en selv blir eldre, får en slik tilnærming også en personlig nytteverdi, forklarer hun.

Benum viser til flere forskjellige undertema.

– Balanse, styrketrening og forbedring av fysisk funksjon er gjengangere når det gjelder hva seniorfysioterapeuter engasjerer seg mest i.

Hun påpeker at helsefremming blant eldre kan inkludere tema som søvnkvalitet, psykisk helse og trivsel i hverdagen.

Også Granbo ser forebygging som et overordnet viktig tema for seniorfysioterapeuter. Hun er av dem som har engasjert seg spesielt i området. De siste tjue årene har hun vært sterkt involvert i utviklingen av den norske modellen sterk og stødig, som implementerer et tilbud om forskningsbaserte forebyggende treningsgrupper til hjemmeboende eldre. Granbo har erfart at fallforebyggende treningsgrupper og andre treningstilbud til eldre er av stor betydning for at disse skal ha en ekstra «balast» i møtet med alderdom.

– Under pandemien har vi sett hvor stor betydning disse gruppene faktisk har for eldre i samfunnet, sier hun. Og utdyper: - For mange eldre er det også et sted å treffe andre, bli møtt og få ta del i et fellesskap.

Landsdekkende engasjement

Benum kan fortelle at engasjementet blant seniorfysioterapeuter strekker seg fra sør til nord.

- På Inspirasjonsseminaret er det flest kvinner påmeldt. Jeg tror det gjenspeiler en skjevfordeling mellom kjønnene på utdannelsen i vår generasjon. I mitt kull var vi seksti damer og fem menn, forteller hun.

Både Granbo og Benum er opptatt av å formidle at seniorfysioterapeuter ikke er en homogen gruppe.

- Noen forblir svært engasjert i det fagfeltet som de selv har vært en del av, og ønsker å følge utviklingen her. Andre blir mer interessert i nye aspekter ved faget, og i en bredere forstand, som eldrehelse og samfunnspolitiske spørsmål, forklarer Granbo.

Benum er enig, og har på sin side erfart at interessen for forskjellige samfunnstiltak som skal legge til rette for en god alderdom, er stor blant flertallet av seniorfysioterapeuter.

- Mitt inntrykk er at fysioterapeuter flest ønsker å holde seg aktive, både fysisk og kognitivt- også som pensjonister. Så aktive som helsen og omgivelsene tillater.

Så lenge interessen og helsa er der

Selv om både Granbo og Benum fremdeles er aktive i fysioterapifaget, har de forståelse for at dette verken er ønskelig eller mulig for alle.

– Noen kjenner seg veldig ferdig med faget, og ønsker å ha et helt annet fokus når de går av med pensjon. Vi kan ikke forvente at alle skal være like faglige aktive inn i seniortilværelsen, sier Granbo.

Benum forteller at seniorforum har medlemmer som nærmer seg 90 år. Hun tror ikke alder har stor betydning.

- Graden av engasjement avhenger mest av interesse og mulighet. Det er viktig å inkludere de som ønsker det. Seniorfysioterapeuter kan for eksempel inviteres til forskning og utviklingsarbeid. Vi har mye kunnskap og kan ha betydningsfulle innspill for eksempel til høringsforslag på Stortinget.

Hun mener at erfaringene til seniorene er nyttige for samfunnet, spesielt når prosjekter og vedtak skal prøves ut i lokalsamfunn.

– Vi har lang erfaring og har vært aktive i et stort antall tidligere prosjekter, som vi har tatt lærdom av, forklarer hun. Og fortsetter: – Det er ikke fordi vi seniorer vet best, Men det kan være svært nyttig for prosjektprosessen, at det utveksles erfaringer.

Større kontakt mellom «ferske» og «erfarne» fysioterapeuter

Granbo og Benum mener begge at både seniorer, studenter og fysioterapeuter i tidlige faser av yrkeskarrieren kunne være tjent med å ha mer kontakt med hverandre. Granbo er opptatt av å formidle det multidimensjonale ved faget, til ferskere fysioterapeuter. Hun mener et bredere syn på faget, også åpner for flere muligheter når det kommer til jobb og faglig fordypning.

– Husk at du skal stå lenge i jobb. Det skal være artig! råder hun.

Powered by Labrador CMS