Ledere ved sykehuset og det nye forskningssenteret. Klinikkleder Kjetil Bergsmark (f.v.), nestleder ved REMEDY Siri Lillegraven, administrerende direktør på sykehuset Anders Mohn Frafjord, nestleder ved REMEDY Anne Therese Tveter og senterleder ved REMEDY Espen A. Haavardsholm

Diakonhjemmet får 128 millioner til forskningssenter for muskel- og skjelettsykdommer

Diakonhjemmet sykehus får inntil 128 millioner kroner for å opprette et forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer.

Det skriver sykehuset i en egen pressemelding.

– Dette er en tillitserklæring til et miljø som har satset på å gjennomføre store kliniske studier av høy kvalitet, med publikasjoner i de mest betydningsfulle internasjonale medisinske tidsskrifter, sier senterets leder, professor Espen A. Haavardsholm.

Muskel- og skjelettsykdommer vil ifølge Folkehelseinstituttet ramme de fleste av oss i løpet av livet. Sykdommene er en viktig årsak til nedsatt livskvalitet og redusert helse, og en av de vanligste årsakene til sykefravær og uføretrygd.

Ifølge Diakonhjemmets pressemelding har det tidligere vært et misforhold mellom belastningene og kostnadene sykdommene har for pasienten og samfunnet, og forskningsmidler som er tildelt fagfeltet.

Senteret som nå etableres, har fått navnet REMEDY – Center for treatment of Rheumatic and Musculoskeletal Diseases. Det har sitt utspring fra et internasjonalt ledende tverrfaglig forskningsmiljø.

REMEDY-senteret tildeles 16 millioner kroner pr. år i inntil åtte år, totalt 128 millioner kroner, og er en etterlengtet storsatsning på forskning innenfor revmatologi og muskelskjelettsykdommer.

Powered by Labrador CMS