Venter på kommunal omsorg i sykehussenger.

Flere pasienter trenger kommunal omsorg etter sykehusopphold

Pasienter som blir værende på sykehus etter at de er vurdert som klare til å skrives ut til kommunene, venter ofte på tidsbegrenset institusjonsopphold. Regningen må kommunene ta.

Publisert Sist oppdatert

Dette viser en rapport om utskrivningsklare pasienter fra Helsedirektoratet.

For første gang har man studert hva som skjer med pasientene etter utskriving fra sykehus. Dataene kommer både fra spesialisthelsetjenesten og fra kommunene, og gir ifølge Helsedirektoratet økt innsikt om overgangene mellom sykehus og kommune.

Gjentatte overliggerdøgn

Av totalt 94.000 utskrivningsklare pasienter i 2022, opplevde 18.800 pasienter å bli liggende på sykehuset i påvente av kommunal tjeneste. Flertallet av disse pasientene er skrøpelige eldre. Oppholdsdøgn i sykehus etter at pasientene er vurdert som klare til å skrives ut, såkalt overliggerdøgn, legger beslag på kapasiteten i sykehusene. Derfor må kommunene betale for hvert døgn.

Ser en økning

– De siste par årene har det vært en økning i antallet sykehuspasienter som venter på nødvendige tjenester i kommunene. Det gir ekstra press på kapasiteten i sykehusene, og for en del pasienter forsinker den opptreningen etter sykehusoppholdet. Det er derfor viktig at kommuner og sykehus jobber godt sammen for å finne løsninger som sikrer god samhandling for pasientene, sier divisjonsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet i en pressemelding.

Tromsø måtte betale mest

Med en døgnpris på 5508 kroner i 2022 ble den samlede regningen for kommunene i overkant av 395 millioner kroner. I år er prisen 5745 kroner. Dette ifølge Alltinget

Tromsø måtte ifølge den samme avisen i 2022 betale mest for innbyggere som ble liggende på sykehus. Nesten 33 millioner kroner måtte kommunen ut med, noe som utgjør 8 prosent av den samlede regningen for alle kommuner.

Powered by Labrador CMS