- Vi skal selvsagt ikke ta fra manuellterapeutene for å gi til generalistene, men generalistene må heves mest i årets takstoppgjør, sier Gerty Lund.

Forbundslederen før takstforhandlingene: - Alle skal få

Generalistene skal prioriteres, men alle med driftstilskudd skal øke i lønn etter årets takstforhandlinger. Det er utgangspunktet til Gerty Lund.

Publisert Sist oppdatert

Fakta om driftstilskudd

  • Det er i alt 3.762 driftstilskudd i Norge (tas ikke hensyn til avtalestørrelse)
  • 2.711 er generalister
  • 579 er manuellterapeuter
  • 329 er psykomotoriske fysioterapeuter
  • 24 er utdanningskandidater i fysioterapi såkalt annet
  • 59 er utdanningskandidater i manuellterapi
  • 60 er utdanningskandidater i psykomotorisk fysioterapi
  • Driftstilskuddet er fastsatt til 453 720 kroner for avtaleåret 2020-2021.

Kilde: TBU og Helfo

I morgen – torsdag 27. mai – går forbunds- og forhandlingsleder Gerty Lund inn i takstforhandlinger med Helse- og omsorgsdepartementet. Med seg fra Norsk Fysioterapeutforbund har hun en sterk delegasjon med representanter både fra Næringspolitisk råd og administrasjonen.

Leder for Næringspolitisk råd, Per Olav Moberg Peersen, har tidligere uttalt til Fysioterapeuten at generalistene skal prioriteres ved årets oppgjør.

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi Snorre Vikdal ved Heimdal medisinske senter i Trondheim, ønsker at psykomotoriske fysioterapeuter skal prioriteres på bekostning av manuellterapeutene. Han har tatt til orde for at manuellterapeutene skal ned i lønn.

Vil ikke kutte lønn

- Ingen skal ned i lønn. Når vi går inn i forhandlinger, har vi alle privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd i tankene. Men i år er det på tide generalistene får et spesielt løft. De ligger for langt bak, sier Lund.

NFF krever en total ramme på 3,2 prosent. Det vil si 0,5 prosent høyere enn resultatet etter frontfagsforhandlingene som endte på 2,7 prosent tidligere i år.

Årsaken til at kravet er høyere enn frontfagsresultatet, er at NFF mener fysioterapeutene i fjor forholdt seg lojalt til rammen på 1,7 prosent, som var fjorårets resultat etter frontfagsforhandlingene. I ettertid har det vist seg at frontfaget endte på 2,2 prosent.

- Vi forhandler både om en total ramme og om enkelt-takster. Vi mener at 80 prosent av den totale rammen bør prioriteres generalistene. De utgjør 74 prosent av alle fysioterapeuter med driftstilskudd, sier Lund.

- Dette har vi gjort for manuellterapeutene før

Hun minner om at prioriteringen av generalistene vil være etter den samme modellen NFF brukte for å øke driftstilskuddet og takster for manuellterapeutene på begynnelsen av 2000-tallet.

- Den gang fikk manuellterapeutene en stor del av potten på bekostning av generalistene og de øvrige spesialistene. En slik tilnærming i forhandlingene betyr ikke at de andre skal ned i lønn eller ikke få lønnsvekst. Vi ønsker naturligvis også øke takstene for manuellterapeutene, psykomotorikerne og andre spesialister i tillegg, men ikke tilsvarende det vi mener generalistene skal få i år, sier Lund.

Ber om penger innenfor og utenfor rammen

Hun presiserer at ingen skal bli fratatt penger, eller få lavere takster, fordi én gruppe prioriteres foran en annen. Hun minner også om at NFF forhandler både om en total pott penger innenfor og utenfor rammen.

- I tillegg til rammen, ber vi om at etterslepet fra 2014-2018 etterbetales. I fjor fikk vi 34 millioner av et beløp vi mener skulle vært 105 millioner. Vi ber om å få de resterende 71 millioner kronene i år, sier Lund.

Hun forsikrer også om at de vil kreve økning av enkelte takster, blant annet kompetansetillegg på samhandlingstakster og gruppetakster.

- Vi ønsker å stimulere til tverrfaglig samhandling, og ber derfor om tiltak som styrker denne type jobbing, sier Lund.

NFF har også lagt inn krav om at Staten bidrar til å utjevne forskjellene som har oppstått mellom likeverdige videreutdanninger, så som manuellterapeuter, psykomotoriske fysioterapeuter og spesialister.

Powered by Labrador CMS