Barn med grøntområder i nærheten av der de bor går eller sykler oftere til skolen.
Barn med grøntområder i nærheten av der de bor går eller sykler oftere til skolen.

Forskere: Bosted påvirker barnas søvn og aktivitetsnivå

Hvor foreldre bor, har innvirkning på hvor mye barna beveger seg og hvor godt de sover, ifølge en studie.

Publisert

En ny europeisk studie har undersøkt hvordan befolkningstetthet, bebyggelse, trafikk og grøntområder påvirker blant annet aktivitetsnivået hos barn. Rundt 1500 barn i alderen 6-11 år fra England, Frankrike, Spania, Litauen, Norge og Hellas har deltatt i studien.

Positivt med grønne nærområder

Barn som bodde eller gikk på skole i områder med mye grøntarealer, benyttet seg i større grad av aktiv transport til skolen. I tillegg så forskerne at barn med grøntområder rundt bostedet var mer aktive etter skolen. Det melder Folkehelseinstituttet, som har deltatt i studien.

– Det er nok en lavere terskel for å sende barn ut hvis det er grønne områder i nærheten. Det kan kreve mer av familier å få barn til å være fysisk aktive på fritiden hvis man ikke har slike områder lett tilgjengelig. Samtidig vet vi fortsatt for lite om hvilke kvaliteter ved slike områder som har betydning, sier Norun Hjertager Krog, seniorforsker ved avdeling for luftkvalitet og støy ved FHI og en av de norske medforfatterne i studien.

Trafikkstøy påvirker

Å ha nærhet til vei hadde også sammenheng med søvnlengde.

– Barn med store veier tett på der de bodde, rapporterte om kortere søvnlengde enn de som bodde lengre unna større veier. En mulig forklaring kan være at nærhet til en vei gir mer trafikkstøy som igjen kan påvirke søvnen, sier seniorforsker Gunn Marit Aasvang i FHI.

Studien gir litt ulike svar om hvordan tett bebyggelse og befolkningstetthet henger sammen med fysisk aktivitet. Barn som bodde eller gikk på skole i områder med tett bebyggelse, var mer aktive. På den andre siden fant forskerne at barn som bor i områder med høy befolkningstetthet, er mindre fysisk aktive utenom skoletid.

– Når det er kort avstand mellom bygninger og fasiliteter, er det lettere å være fysisk aktiv. Det er enklere å gå eller sykle til ulike gjøremål, forteller Jorunn Evandt, forsker ved avdeling for luftkvalitet og støy ved FHI.

Viktig med god by- og arealplanlegging

Ved å legge til rette for offentlige grøntområder og kort avstand mellom viktige fasiliteter som hjem, jobb og skole kan man bidra til å skape gode vaner hos barn og på den måten forebygge fremtidig sykdom, mener de norske forskerne i studien.

Powered by Labrador CMS