Bildet er en illustrasjon. Personen på bildet har ingenting med saken å gjøre.
Bildet er en illustrasjon. Personen på bildet har ingenting med saken å gjøre.

Fysioterapeut gikk fri etter klage - tar selvkritikk

Pasient mente øvelser førte til forverring av smerter. Statsforvalteren ga fysioterapeuten medhold.

Publisert

En pasient på Østlandet sendte i fjor inn klage på fysioterapeuten hun hadde gått til. Pasienten var hos fysioterapeuten fire ganger og fikk øvelser som terapeuten mente var tilpasset tilstanden.

Hvilken tilstand og hvilke øvelser det var snakk om, fremgår ikke av dokumentene som Fysioterapeuten har fått innsyn i.

Pasienten beskriver at øvelsene var smertefulle å gjennomføre. Til tross for smertene hevder pasienten at fysioterapeuten ga henne nye og tøffere øvelser.

«Først etter å ha våknet med intense smerter tok jeg kontakt med en ny fysioterapeut, som har ivaretatt meg veldig godt», skriver pasienten i klagen til statsforvalteren.

Uklart hendelsesforløp

Statsforvalteren i det aktuelle fylket oppnevnte en fysioterapeut som sakkyndig.

Den sakkyndige skriver at fysioterapeuten muligens har gitt helsehjelp i tråd med god praksis, men at dette ikke er dokumentert i den «svært mangelfulle» journalen.

– Hvorvidt helsehjelpen har medført potensiell skade og økt smerte for pasienten, er usikkert, men mulig, skriver den sakkyndige fysioterapeuten i sin rapport.

Statsforvalteren bemerker at det ikke er mulig å avklare eksakt hva som faktisk har skjedd.

Kritisk til øvelse

Videre skriver statsforvalteren at det ikke er unormalt med smerter ved den typen skade som pasienten har.

«Etter vår vurdering var flere av øvelsene som ble gitt, gode tiltak», skrives det.

Statsforvalteren stiller imidlertid spørsmål ved en av øvelsene som ble gitt, da den «kan gi stor belastning». Statsforvalteren vil likevel ikke karakterisere dette som uforsvarlig.

Det bemerkes samtidig at informasjon om pasientens smerter kunne vært bedre dokumentert i journalen.

– Utfordrende kommunikasjon

Statsforvalteren legger videre til grunn at kommunikasjonen mellom pasient og fysioterapeut har vært utfordrende.

«Selv om begge parter har et ansvar for at kommunikasjonen skal bli god, er det helsepersonellet som den profesjonelle part som har hovedansvaret for dette», skriver statsforvalteren.

Konklusjonen er at helsehjelpen som pasienten fikk, var forsvarlig, selv om ikke alle forhold ble håndtert optimalt.

Tar selvkritikk

Den innklagede fysioterapeuten, som har hatt autorisasjon i over 20 år, tar selvkritikk.

«Øvelser og passende aktivitet bør gjøres av pasienten i korte bolker, flere ganger om dagen med egenkontroll av smerte, og det her jeg trolig ikke har vært tydelig nok. Mer ansvar er lagt til pasienten basert på fysioterapeutens råd og tips, og på grunn av dette er det ikke uvanlig at pasient trår feil i forhold til mengde og belastning», skriver terapeuten til statsforvalteren.

«Nyttig læring for fremtiden»

Fysioterapeuten tar også fullt ansvar for at kommunikasjonen med pasient ikke har vært tilfredsstillende.

«At jeg først får høre at jeg har «feilbehandlet» pasient, vitner om at kommunikasjon mellom pasient og behandler under behandlingsperioden har kollapset, og det tar jeg mitt fulle ansvar for. I ettertid ser jeg at det burde vært gjort noen forventningsavklaringer med tanke på hyppighet på konsultasjonene på forhånd, siden det er så stort sprik i pasientens forventninger og tilbudet (vedkommende) fikk basert på mine faglige begrunnelser. Dette tar jeg til etterretning. Det er nyttig læring for fremtiden».

Les også:

Mann utestengt fra fysioterapistudiet etter tidligere lovbrudd

Powered by Labrador CMS