Lønn: Mange fysioterapeuter ligger godt under landsgjennomsnittet

Fysioterapeut-lønn ligger under norsk snittlønn ifølge lønnsundersøkelse

Fysioterapeuter innen utvalgte stillingskoder tjente ifølge Norsk Fysioterapeutforbunds lønnsundersøkelse i gjennomsnitt 571.000 kroner i fjor. Nesten 100.000 kroner mindre enn gjennomsnittslønnen i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Noen tall fra lønnsundersøkelsen

Gjennomsnittslønn for fysioterapeut i 2023 var kr 571.439 kroner per år (utvalgte stillingskoder).

Gjennomsnittslønn for spesialfysioterapeut i 2023 var kr 645.278 kroner per år. 

Gjennomsnittslønn for fysioterapeut i lederstilling 2023 var 761.114 kroner per år.

46 prosent forhandlet om lønn ved ansettelse. 

Av de som fremmet krav ved ansettelse, fikk 57 prosent høyere lønn.

6 prosent er midlertidig ansatt, og 96 prosent av disse ønsker fast ansettelse 

6 prosent arbeider deltid, av disse ønsker 19 prosent hel stilling 

Kilde: fysio.no. 

Les også sak på NFFs nettsider (fysio.no)

Over 1800 svar

Lønnsundersøkelsen for lønnsåret 2023 ble gjennomført i januar og februar 2024. Over 1.800 av NFFs ansatte medlemmer i privat og offentlig sektor svarte på undersøkelsen. Svarene er basert på lønn per desember 2023 eller januar 2024. 

Høyere for spesialfysioterapeuter og ledere

Undersøkelsen viste ifølge fysio.no at gjennomsnittslønnen for spesialfysioterapeuter er 645.278 kroner, også dette under landsgjennomsnittet. For fysioterapeuter i lederstillinger var gjennomsnittslønnen 761.114 kroner. 

- Svarprosenten for 2023-undersøkelsen er 42 prosent, like under nivået for 2022. 80 prosent av respondentene har oppgitt at de også besvarte undersøkelsen i fjor, sier Stine Malerød til fysio.no. Malerød er forhandlingssjef i NFF.

Hun legger til at svarene i undersøkelsen må leses i lys av at de representerer i underkant av halvparten av NFFs ansatte medlemmer i tariffområdene som undersøkelsen omfatter, og at data ikke er fullstendig basert på identiske respondenter. 

Stine Malerød er forhandlingssjef i NFF

Landsgjennomsnittet: Nesten 100.000 kroner i forskjell

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB), var gjennomsnittlig årslønn i Norge 668.400 kroner i 2023. Årslønn i lønnsstatistikken er ifølge SSB en beregnet størrelse som er summen av avtalt lønn, bonuser og uregelmessige tillegg. Overtidsbetaling er ikke inkludert, heller ikke naturalytelser, feriepengetillegg og sluttvederlag. Etterbetalinger fra lønnsoppgjør eller lønnsopprykk utbetalt i det gjeldende året er inkludert.

Malerød understreker til Fysioterapeuten at NFF-undersøkelsen viser gjennomsnittslønnen for utvalgte stillingskoder, og ikke gjennomsnittslønnen for alle ansatte fysioterapeuter. 

- For lav grunnlønn, mener Gerty Lund.

For lav grunnlønn

Forbundsleder i NFF, Gerty Lund, mener både grunnlønnen og tilleggene ligger for lavt for fysioterapeuter:

- Generelt mener jeg grunnlønnen til fysioterapeuter er altfor lav i forhold til lengde på utdanning (3+1 år) samt det store ansvaret vi får i det vi oppnår autorisasjon. For de som jobber kveldsvakter og helgevakter står heller ikke tilleggene i stil med de ulempene det er å jobbe kveld og helger, sier hun.

- Bedre avlønning for 3-årige bachelorutdanninger innenfor helse- og omsorg, er en av Unios viktigste politiske saker.

Nå starter lønnsforhandlingene

Forhandlingsstart stat og kommune er denne uken, og det er ifølge Susanne Gallala i NFF forventninger til reallønnsvekst:

– Statsansatte med høyere utdanning må verdsettes, og vi går til forhandlingene med mål om en klar reallønnsvekst for medlemmene, sier hun til fysio.no

Marianne Hauger er NFFs representant i Oslo kommune, og sier dette til nettstedet:

– Unio går inn i forhandlingene med et krav om reallønnsvekst for Unios nærmere 14 000 medlemmer i Oslo kommune. Kravet innebærer både sentrale lønnstillegg og særskilte lønnsmessige tiltak for ansatte med høyskole- og universitetsutdanning.

 

 

Powered by Labrador CMS